Skip to content

ISO-certifieringar och säkerhet

gpi_iso and security gpi_iso and security ISO 17100:2015 Översättningstjänster

GPI är en ISO 17100:2015 certifierad översättningstjänsteleverantör och har uppfyllt och klarat samtliga krav på kärnprocesser, resurser och andra aspekter som är nödvändiga för leverans av en kvalitetsöversättningstjänst enligt ISO-standarder. GPI har visat att dess specificerade översättningstjänster överensstämmer med ISO 17100:2015 och att dess processer och resurser levererar en översättningstjänst som uppfyller kundernas förväntningar.

gpi_iso and security gpi_iso and security ISO/IEC 27001:2013 Informationssäkerhet

GPI är en ISO/IEC 27001:2013 certifierad översättningstjänstleverantör och har klarat alla krav för kärnpolicyer, procedurer, riktlinjer och tillhörande resurser och aktiviteter och andra aspekter som är nödvändiga för att skydda GPI och våra kunder från affärs- och juridiska risker genom datahanteringsmetoder som överensstämmer med ISO 27001-standarderna.

GPI:s andra ISO-certifiering, ISO/IEC 27001:2013 om informationssäkerhetshantering, är nu en del av och är helt integrerad med GPI:s Globalization Project Management Suite® (GPMS) och översättningsportal. Detta säkerställer att informationssäkerhet är inbäddad i alla våra processer, informationssystem och kontroller. ISO/IEC 27001:2013-certifieringen hjälper oss att skydda GPI och våra kunder från affärsrisker och juridiska risker genom datahanteringsmetoder som är kompatibla med ISO 27001-standarderna.

GPI slutförde alla 14 kontroller och mål i ISO/IEC 27001:2013 informationssäkerhetskrav inklusive:

 1. Informationssäkerhetspolicy
 2. Organisation av informationssäkerhet
 3. Riskbedömning och -behandling
 4. Förvaltning
 5. Åtkomstkontroll
 6. Kryptografi
 7. Fysisk säkerhet
 8. Driftsäkerhet
 9. Kommunikationssäkerhet
 10. Systemförvärv, -utveckling och -underhåll
 11. Leverantörsrelationer
 12. Efterlevnad av juridiska krav och industristandarder
 13. Informationskvalitetshantering
 14. Riskövervakning och -översyn
Om du vill veta mer, besök: https://www.iso.org/standard/27001.

gpi_iso and security gpi_iso and security Anpassad säkerhet

Globalization Partners International ser säkerhet som en integrerad del av att tillhandahålla tjänster till våra kunder. Vi har som mål att skydda din information och vi eftersträvar alltid att förbättra säkerhetsåtgärder och implementera de senaste bästa praxis för global IT-infrastrukturskydd. Alla möjliga säkerhetsåtgärder vidtas för att skydda filer, system och processer, från lösenordsskyddande av enskilda filer till användning av säkra intranät och extranät för personal- och klientinteraktion genom helt krypterade arbetsflöden. Detta omfattande tillvägagångssätt för säkerhetshantering säkerställer att din data är säker under arbetets gång, såväl som när den lagras på våra servrar. GPI säkerställer vanligtvis sekretess- och sekretessavtal (NDA) med kunder. Alla underleverantörer och/eller strategiska partners till GPI exekverar detaljerade NDA:er OCH följer GPI:s säkerhetspolicyer och rutiner innan de anlitas. Om ditt företag har specifika säkerhetskrav så ber vi dig att meddela din GPI-projektledare om detta. Vi kommer sedan att jobba tillsammans med dig för att implementera detaljerna.