Skip to content

Dokumentöversättning och copywriting

Hur översätter GPI dina dokument?

Steg 1: Granskning av lokaliseringskit

 • Kontoansvarig
 • Projektledare
 • Desktop publishers
 • Lokaliseringsingenjörer

Den slutliga uppsättningen av källfiler eller lokaliseringskit, granskas och all information i offerten bekräftas.

Filerna förbereds för att kunna användas med ett arbetsflödesverktyg för översättningsminne och bevara eventuell kod för uppmärkning/formatering. Detta sparar tid och kostnader vid skrivbordspublicering av språkversionerna.

GPI följer en omfattande, anpassningsbar och fullt dokumenterad kvalitetskontrollprocess. Varje steg i vårt översättningsarbetsflöde inkluderar en serie checklistbaserade kvalitetsrevisioner för att säkerställa att översättningen och skrivbordspubliceringen är korrekt. Även våra kunders kvalitetssäkrings- och arbetsflödesprocesser kan enkelt integreras i vårt arbetsflöde.

GPI är certifierad enligt ISO 17100:2015 – Översättningstjänster.

Klicka på e-boken nedan för att lära dig mer.

Övriga tjänster:

Steg 2: Igångsättning av projekt

 • Kontoansvarig
 • Projektledare
 • Ansvariga översättare
 • Desktop publishers
 • Lokaliseringsingenjörer

Igångsättning av projektet inkluderar och bekräftar följande:

 • Projektgruppen
 • Projektschema
 • Projektspecifikationer
 • Arbetsflödeskrav
 • Kommunikationskanaler
 • Granskning och godkännande

GPI följer en omfattande, anpassningsbar och fullt dokumenterad kvalitetskontrollprocess. Varje steg i vårt översättningsarbetsflöde inkluderar en serie checklistbaserade kvalitetsrevisioner för att säkerställa att översättningen och skrivbordspubliceringen är korrekt. Även våra kunders kvalitetssäkrings- och arbetsflödesprocesser kan enkelt integreras i vårt arbetsflöde.

GPI är certifierad enligt ISO 17100:2015 – Översättningstjänster.

Klicka på e-bokens omslag för att ladda ner handboken för dokumentöversättning och copywriting

Övriga tjänster:

Steg 3: Ämnesutbildning och forskning

 • Projektledare
 • Ansvariga översättare
 • Redaktörer och copywriters

Ditt GPI Globalization Services Team (GST) kommer att granska och studera alla referensmaterial som tillhandahålls, inklusive källfiler, demos och allmän kundinformation.

Vid större projekt kan det finnas kundspecifik utbildning relaterad till ämnet för dokumentationen.

GPI följer en omfattande, anpassningsbar och fullt dokumenterad kvalitetskontrollprocess. Varje steg i vårt översättningsarbetsflöde inkluderar en serie checklistbaserade kvalitetsrevisioner för att säkerställa att översättningen och skrivbordspubliceringen är korrekt. Även våra kunders kvalitetssäkrings- och arbetsflödesprocesser kan enkelt integreras i vårt arbetsflöde.

GPI är certifierad enligt ISO 17100:2015 – Översättningstjänster.

Klicka på e-bokens omslag för att ladda ner handboken för dokumentöversättning och copywriting

Övriga tjänster:

Steg 4: Utveckling av ordlistan

 • Projektledare
 • Ansvariga översättare
 • Redaktörer och copywriters

GPI utvecklar och underhåller kundspecifika ordlistor som utnyttjar samtliga befintliga kundreferensmaterial, ordlistor och de senaste branschspecifika ordböckerna.

Kunder har möjlighet att granska och godkänna ordlistan.

GPI är certifierad enligt ISO 17100:2015 – Översättningstjänster.

Klicka på e-bokens omslag för att ladda ner handboken för dokumentöversättning och copywriting

Övriga tjänster:

Steg 5: Bedömning av kulturell korrekthet

 • Projektledare
 • Ansvariga översättare
 • Redaktörer och copywriters

Innan översättningen påbörjas så görs en granskning av källdokumentationen för grundläggande kulturell korrekthet och internationaliseringsfrågor.

I detta steg behandlas frågor som användning av lämplig grafik, korrigering av lokala telefonnummer och adresser samt granskning av dokumentationen för eventuell utökning av text i språkversionerna.

GPI följer en omfattande, anpassningsbar och fullt dokumenterad kvalitetskontrollprocess. Varje steg i vårt översättningsarbetsflöde inkluderar en serie checklistbaserade kvalitetsrevisioner för att säkerställa att översättningen och skrivbordspubliceringen är korrekt. Även våra kunders kvalitetssäkrings- och arbetsflödesprocesser kan enkelt integreras i vårt arbetsflöde.

GPI är certifierad enligt ISO 17100:2015 – Översättningstjänster.

Klicka på e-bokens omslag för att ladda ner handboken för dokumentöversättning och copywriting

Övriga tjänster:

Steg 6: Översättning, redigering och korrekturläsning

 • Projektledare
 • Ansvariga översättare
 • Redaktörer och copywriters

Översättningar utförs av ett grundläggande översättnings-/copywriting-team och redigeras/korrekturläses därefter av ett andra språkligt team.

Alla översättningar slutförs av mänskliga översättare som använder översättningsminnesteknologier som säkerställer en effektiv och konsekvent översättning.

 • Översättningar slutförs av modersmålstalare med ämnesexpertis.
 • Alla översättare är certifierade och har klarat GPI:s stränga test- och acceptansprocess.
 • Copywriters, översättare och redaktörer arbetar i team som följer dokumenterade kvalitetskontrollprocedurer.
 • GPI är certifierad enligt ISO 17100:2015 – Översättningstjänster.

Klicka på e-bokens omslag för att ladda ner handboken för dokumentöversättning och copywriting

Övriga tjänster:

Steg 7: Lokalisering av all grafik

 • Projektledare
 • Ansvariga översättare
 • Desktop publishers

All inbäddad översättningsbar text som bildbeskrivningar och förklaringar hämtas från grafiken och översätts med hjälp av standardöversättningsarbetsflödet.

Den översatta texten infogas sedan i originalgrafiken och justeras efter behov för att skapa en språklig eller en lokaliserad version av grafiken.

GPI följer en omfattande, anpassningsbar och fullt dokumenterad kvalitetskontrollprocess. Varje steg i vårt översättningsarbetsflöde inkluderar en serie checklistbaserade kvalitetsrevisioner för att säkerställa att översättningen och skrivbordspubliceringen är korrekt. Även våra kunders kvalitetssäkrings- och arbetsflödesprocesser kan enkelt integreras i vårt arbetsflöde.

GPI är certifierad enligt ISO 17100:2015 – Översättningstjänster.

Klicka på e-bokens omslag för att ladda ner handboken för dokumentöversättning och copywriting

Övriga tjänster:

Steg 8: Formatering av språkdokument

 • Projektledare
 • Desktop publishers
 • Lokaliseringsingenjörer

Formatering eller skrivbordspublicering (desktop publishing, DTP) inkluderar formatering av målspråksdokumentationen för att matcha de ursprungliga källdokumenten när det gäller layout, typsnitt, grafik och övergripande design.

GPI följer en omfattande, anpassningsbar och fullt dokumenterad kvalitetskontrollprocess. Varje steg i vårt översättningsarbetsflöde inkluderar en serie checklistbaserade kvalitetsrevisioner för att säkerställa att översättningen och skrivbordspubliceringen är korrekt. Även våra kunders kvalitetssäkrings- och arbetsflödesprocesser kan enkelt integreras i vårt arbetsflöde.

GPI är certifierad enligt ISO 17100:2015 – Översättningstjänster.

Klicka på e-bokens omslag för att ladda ner handboken för dokumentöversättning och copywriting

Övriga tjänster:

Steg 9: Leverans till kund

 • Projektledare

Efter översättning och skrivbordspublicering tillhandahålls slutliga utkast av samtlig målspråksdokumentation och grafik till kunden. Allt är formaterat för att matcha källspråksmaterialet.

Kunden får möjlighet att granska och godkänna alla slutliga leveranser för språklig noggrannhet och korrekt design.

GPI är certifierad enligt ISO 17100:2015 – Översättningstjänster.

Klicka på e-bokens omslag för att ladda ner handboken för dokumentöversättning och copywriting

Övriga tjänster:

Steg 10: Slutliga redigeringar och arkivering av filer

 • Projektledare
 • Ansvariga översättare
 • Desktop publishers
 • Lokaliseringsingenjörer

Kunden lämnar eventuella slutkommentarer om översättningen och formateringen.

Kommentarer inkorporeras och slutdokument tas fram.

GPI säkerställer att klientens översättningsminnen och ordlistor uppdateras med eventuella slutliga språkliga ändringar och att den slutliga projektmappen, inklusive alla källfiler, arkiveras.

GPI följer en omfattande, anpassningsbar och fullt dokumenterad kvalitetskontrollprocess. Varje steg i vårt översättningsarbetsflöde inkluderar en serie checklistbaserade kvalitetsrevisioner för att säkerställa att översättningen och skrivbordspubliceringen är korrekt. Även våra kunders kvalitetssäkrings- och arbetsflödesprocesser kan enkelt integreras i vårt arbetsflöde.

GPI är certifierad enligt ISO 17100:2015 – Översättningstjänster.

Klicka på e-bokens omslag för att ladda ner handboken för dokumentöversättning och copywriting

Övriga tjänster:

GPI tillhandahåller översättnings- och copywritingtjänster på ett brett utbud av språk, allt Fördelar med översättning och copywriting: från arabiska till zulu. Oavsett om du behöver menyer på kinesiska och ryska för dina restauranger, eller om du behöver utbildningsbilder och handböcker på arabiska och tyska, så kommer GPI:s team av copywriters, översättare och tekniska skribenter säkerställa att ditt innehåll är övertygande, kostnadseffektivt och kulturellt korrekt.

Fördelar med översättning och copywriting

 • Utförs av modersmålstalare med ämnesexpertis
 • Alla översättare är certifierade och har klarat GPI:s stränga test- och acceptansprocess
 • Copywriters, översättare och redaktörer arbetar i team som följer dokumenterade kvalitetskontrollprocedurer
 • Samtliga team använder de bästa översättningsminnen och översättningsportalteknologierna som finns tillgängliga
 • Som kund har du möjlighet att intervjua, granska och godkänna alla era tilldelade GPI-teammedlemmar

Additional Resources:

Neoperl-case-study
Case Study

Neoperl

About the Project Neoperl sought to enhance the efficiency of its website translation workflow acros...

Case Study

Terra Solis

About the Project The Terra Solis Dubai website and document localization project consisted of trans...