Skip to content

Neurala maskinöversättningarNeurala maskinöversättningar

Ledande organisationer runt om i världen och från alla större industrier börjar se värdet i den senaste neurala maskinöversättningen (NMT). GPI:s NMT-lösningar kan inom rätt kontext ge företag möjlighet att slutföra översättningsprojekt på en bråkdel av tiden. Även om det inte rekommenderas i alla användningsfall så kan vår högkvalitativa NMT-lösning vara ett effektivt verktyg för snabba översättningar. GPI har över 20 års erfarenhet med att använda de mest uppdaterade genombrotten inom området artificiell intelligens för att leverera moderna språklösningar till organisationer som kräver snabba men säkra översättningar i alla skalor.

Neurala maskinöversättningar

Vad är neural maskinöversättning (NMT)?

NMT är det senaste tillvägagångssättet i en lång rad maskinöversättningsprocesser som går tillbaka till 1990-talet. Målet med NMT är att replikera den mänskliga hjärnans förmåga att lära sig genom försök och misstag, samt att anpassa sig till nya erfarenheter. NMT använder en djup inlärningsprocess där artificiella neurala nätverk förutsäger sannolikheten för en sekvens av ord. NMT har sin utgångspunkt i tidigare iterationer av maskinöversättning (statistisk och regelbaserad) och ger en helt ny kvalitetsnivå. Tillsammans med en mänsklig granskning och korrekt front-end-förberedelse ger vår NMT-lösning förbättrad översättningskvalitet och levererar en mer ”mänsklig” resultat.

GPI:s NMT-metod

GPI:s primära inställning till NMT är att säkerställa att det är passande för varje kunds innehåll. Vi kommer inledningsvis att genomföra ett testprojekt av ditt innehåll för att bestämma mängden mänsklig efterredigering som krävs. Även om kvaliteten på NMT har förbättrats avsevärt är den fortfarande inte ideal för alla användningsfall, vilket är något vi kommer att fastställa tidigt.

Intern kommunikation kan vara ett idealiskt användningsfall, medan det är sannolikt inte lämpligt vad gäller annonstext som riktar sig till kunder. Som en del av testfasen kommer vi att bygga en anpassad NMT-motor per önskat språkpar med ditt innehåll. För att uppnå bästa resultat är det idealiskt för oss att träna motorn med eventuella tidigare tillgängliga översättningsminnen eller flerspråkiga ordlistor.

Dessa steg kommer att öka den slutliga utdatakvaliteten. Om det inte finns något tidigare material tillgängligt så testar vi råa/generiska NMT-motorer. Efter att motorerna har byggts kommer vi att köra ditt innehåll genom maskinöversättningsverktyget. Därefter utvärderar vi den mängd mänsklig efterredigering som krävs för fördefinierade kvalitetsnivåer. Denna process ger värdefull information som hjälper till att planera översättningsprojekt med hjälp av NMT-teknik. Kvalitets- och genomförbarhetsnivåer kan skilja sig åt mellan olika typer av innehåll och språkkombinationer och det finns ingen enskild lösning.

Baserat på våra beprövade processer kan därmed GPI-kunder vara säkra på att våra NMT-lösningar kommer att införa ytterligare besparingar och samtidigt öka produktiviteten.

Begär en demo av något av GPI:s översättningsverktyg om du vill veta mer.

Begär en demo