Skip to content

Översättningsportal

Översättningsportal

GPI:s översättningsportal är en helt anpassningsbar, internetbaserad kommunikations- och samarbetsportal som ger företag omedelbar, säker och global tillgång till all information om deras projekt och team inom översättning, lokalisering och internationalisering. GPI är värd för portalen och anpassar den efter kundens behov av översättningstjänster. Ditt GPI Globalization Services Team™ (GST) är redo att hjälpa dig att skräddarsy din egen översättningsportal redan idag.

Translation Portal

Med översättningsportalen kan dina team:

  • Ta emot offerter och förslag.
  • Ladda upp och ladda ner filer.
  • Visa statusrapporter, kompletta med omfattande uppgiftslistor och kalendrar.
  • Ta emot projekt, när som helst, var som helst.
  • Importera och exportera kalkylbladsinformation.
  • Prenumerera på projektstatusinformation för automatiska e-postuppdateringar.
  • Tillämpa rollbaserad säkerhet för alla användare.
  • Samarbeta med valfritt antal virtuella teammedlemmar.
  • Anpassade anslutningar till världens ledande CMS för att effektivisera lokaliseringsarbetsflöden och ge enkel tillgång till all den affärsinformation du behöver om dina översättningsprojekt.
GPI:s GPMS och översättningsportal har utformats och utvecklats med både ISO 17100:2015 och ISO/IEC 27001:2013 i åtanke. GPI är certifierat med båda certifieringarna och har klarat alla efterföljande revisioner för att behålla certifieringarna varje år.

ISO 17100:2015-certifierad leverantör av översättningstjänster (TSP) visar att GPI har tillhandahållit och klarat alla krav för de kärnprocesser, resurser och andra aspekter som krävs för att leverera en översättningstjänst av hög kvalitet enligt ISO-standarder.

ISO/IEC 27001:2013 om hantering av informationssäkerhet är helt integrerad med GPI:s Globalization Project Management Suite® (GPMS) och översättningsportalen, vilket säkerställer att informationssäkerheten är inbyggd i våra processer, informationssystem och kontroller. ISO/IEC 27001:2013-certifieringen hjälper oss att skydda GPI och våra kunder från affärsmässiga och juridiska risker genom datahanteringsrutiner som överensstämmer med ISO 27001-standarderna.

 

Begär en demo av något av GPI:s översättningsverktyg om du vill veta mer.

Begär en demo