Skip to content

Artificiell intelligens och språktjänster

Artificiell intelligens och språktjänster

GPI är väl insatt i användningen av generativ AI för att tillhandahålla språköversättningar både ur ett översättningsperspektiv och ur ett projektledningsperspektiv. Vårt interna team som består av lokaliseringsprojektledare, applikationsutvecklare, översättnings- och digitala marknadsföringsspecialister arbetar kontinuerligt med att ta fram prototyper för dessa framväxande tekniker, samt för att se hur exakta och kostnadseffektiva de är i olika översättningsscenarier.

Artificial Intelligence and Language Services

 

AI-baserade språköversättningstjänster:

  • Våra NMT-modeller använder djupinlärningstekniker för att leverera högkvalitativa, kontextmedvetna översättningar för ett stort antal språk.
  • Detta säkerställer så naturliga och korrekta översättningar som möjligt. Språkteknik (NLP, Natural Language Processing): Vi använder NLP-metoder för att förstå sammanhang, kulturella nyanser och idiomatiska uttryck, vilket gör det möjligt för GPI att slutföra översättningar samtidigt som källans ursprungliga ton, stil och avsikt bibehålls.
  • Taligenkänning, översättning och rösttalang: Våra team kan med hjälp av utvalda AI-drivna system för taligenkänning, transkription, översättning och ljudgenerering transkribera talat språk, skapa undertexter och manus, översätta innehållet och till och med spela in röster för ljuddubbning.
  • Flerspråkig dokumentöversättning: Våra AI-verktyg (NMT, GenAI och HITL-arbetsflöden) kan hantera ett brett spektrum av olika dokumentformat, inklusive PDF-, Excel- och Word-filer, för kostnadseffektiva, tidseffektiva och korrekta översättningar av stora textvolymer.9

 

Obs: GPI ANVÄNDER INTE någon form av generativ AI för kundöversättningar om inte detta har diskuteras och avtalas i förväg, och det styrs av lämpliga villkor.

För kunder som vill använda generativ AI som en del av sin översättningsprocess rekommenderar GPI idag en hybridmetod för översättning. Till exempel: Att använda generativ AI i efterredigeringsfasen av en översättning för att ge den en sista finputsning efter att antingen en mänsklig översättning eller neural maskinöversättning har slutförts. Även då skulle en kvalificerad lingvist arbeta med specifika tekniska anvisningar för att genomföra olika former av granskning, eventuellt inklusive återöversättningar, stilgranskning och allmän kvalitetssäkring för att uppnå översättningar av högsta kvalitet.

 

  AI-drivet system för hantering av översättningsprojekt:

GPI är stolta över att ligga i framkant när det gäller de senaste framstegen inom språköversättning och projekthanteringsteknik. Vi är ett av de första översättningsföretag som har designat, utvecklat och implementerat vårt eget generativa AI-baserade projekthanteringsverktyg kallat ”ARTIE™ 1000”. ARTIE 1000 effektiviserar och förstärker översättningsprocessen och våra mänskliga projektledningsteam, vilket säkerställer att projekten slutförs i tid, inom budget och med enastående kvalitet.

Funktioner omfattar:

  • Automatiserad arbetsflödeshantering: Med hjälp av AI kan flera av våra översättningsprocesser nu tilldelas, spåras och slutföras mer effektivt, vilket resulterar i snabbare och mer tillförlitliga leveranstider.
  • Optimering av resursallokering: AI-algoritmer hjälper projektledare att tilldela översättningsteam så att rätt översättare, granskare och ämnesexperter tilldelas varje projekt, vilket optimerar urvals- och resursbeslut.
  • Projektspårning och transparens: Spårning och rapportering i realtid förstärks av AI, vilket ger mer affärsinformation och insyn i projektförlopp, deadlines och kostnader.
  • Bästa praxis för översättning: Våra AI-projekthanteringsverktyg ger alla GPI:s språk- och teknikspecialister många års vägledning om bästa praxis, omfattning och schemaläggning, samt en enorm kunskapsbank om översättning, lokalisering, språk, kultur, land och handel – allt bara en knapptryckning bort.

 

GPMS

 


Artificiell intelligens: Under 2023 designade, utvecklade och driftsatte GPI-teamet vår egen AI-drivna assistent för hantering av översättningsprojekt med det kärleksfulla namnet ”ARTIE 1000” som står för ”Artificially Intelligent Entity Model 1000”. Med nästan tre decenniers erfarenhet av att tillämpa bästa praxis för översättning i 30 000 framgångsrika projekt till och från mer än 200 språk, och ett tvärvetenskapligt projektlednings- och teknikteam i grunden, använder ARTIE™ 1000 år av bästa praxis och mätvärden som grund för sin träning. ARTIE är alltid redo att hjälpa oss att hitta information om översättning, lokalisering och projektledning. GPI:s egen AI-drivna assistent ser till att dina projektledningsteam har all den senaste informationen och hjälpen de behöver för att säkerställa att översättningsprojekt levereras i tid, inom budget och med enastående kvalitet.

 

Begär en demo av något av GPI:s översättningsverktyg om du vill veta mer.

Begär en demo