Skip to content
gpi_miljövänlig

Vi arbetar för att bli bättre

På GPI är vi stolta över att arbeta på ett miljömässigt ansvarsfullt och progressivt sätt. GPI har sedan starten använt en rad hållbara affärsmetoder samt utvecklat en expertis i att tillhandahålla översättningstjänster till företag inom miljöprodukter och -tjänster. Affärshållbarhet innebär att företag aktivt arbetar med tre väsentliga hållbarhetsaspekter – en process genom vilken företag hanterar deras finansiella, sociala och miljömässiga risker, skyldigheter och möjligheter. Ofta kallas dessa effekter för vinst, människor och planet. GPI använder nästan 100 % papperslösa arbetsflöden för elektronisk dokumenthantering och lagring, digital innehållshantering och för att utföra tjänster för våra kunder. GPI:s Office/SOHO-policyer inkluderar en "miljömässigt föredragen papperspolicy" kombinerat med ett program för pappersbesparing och återvinning. Vi är också aktiva deltagare och anammare av nationella och internationella initiativ för e-pendling och distansarbete. Om 10 % av Amerikas arbetsstyrka arbetade hemifrån en dag i veckan skulle amerikanarna undvika frustrationen med att köra 24,4 miljoner miles (39,3 miljoner km), andas luft med 12 963 ton mindre luftföroreningar och de skulle spara mer än 1,2 miljoner gallons (45,4 miljoner liter) bränsle per vecka.

Vi tillhandahåller

GPI har rekryterat, testat och genomfört projekt med översättningsteam på en rad olika språk som har expertis inom många olika miljöprodukter och -tjänster. Så oavsett om du behöver broschyrer för försäljning och installation av solpaneler på spanska, en miljökonsekvensstudie på arabiska och kinesiska, en komplett webbplats för din icke-statliga organisation för att främja bevarandet av marina däggdjur, eller en videodokumentär med textning på japanska, så kan GPI:s team av översättare tillhandahålla professionella översättningar inom olika ämnesområden, inklusive:
Energi och urbana faciliteter
Ny och förnybar energiteknik
Miljövetenskap och bevarande
Kraftgenerering och energieffektivitet
Fiske och havsskydd
Vatten- och avloppsvattenrening
Viltförvaltning
Avfallshantering och återvinning
Gruvarbete
Rengöring och marksanering
Skogsbruk
Luft- och bullerkontroll
Miljöbestämmelser
Miljöbedömning och -övervakning
Bevarande av biologisk mångfald
Miljövetenskap
Icke-statliga organisationer och insamlingsorganisationer
Akutinsatser/rensningsaktiviteter