Skip to content

Globaliseringsverktyg

Globaliseringsverktyg

Detta avancerade globaliseringsverktyg har utvecklats internt av GPI:s team av globala specialister på programvara och webbplatsinternationalisering. Verktyget hjälper översättare och ingenjörer att tillämpa bästa praxis i arbetsflöden för lokalisering och internationalisering.
Det här verktyget har utvecklats för globaliseringsprojekt för webbplatser och programvara för att hjälpa team att spara tusentals kronor och hundratals timmar i teknisk tid.

Globaliseringsverktyg

Fördelarna med globaliseringsverktyget inkluderar:

Skanna källkod på alla språk (ASP, JSP, PHP, c#, VB, HTML, JavaScript, Java etc.) och baserat på en fördefinierad uppsättning av regler så kommer det att upptäcka i18n-problem inklusive:

  • Inbäddade strängar.
  • Bildreferenser.
  • Vissa funktioner/metoder i respektive programmeringsspråk som troligtvis behöver ses över i förhållande till i18n (datum/tider/talformat, strängsammansättning etc.).
  • Andra anpassade regler som kan läggas till som ett reguljärt uttryck inom språkets kontext.
    Det betyder att det är möjligt att skanna vissa regler i HTML, andra i JavaScript etc.

Efter skanning låter verktyget våra ingenjörer lista och manipulera alla resultat i en GUI-miljö, vilket möjliggör ett antal användbara åtgärder och rapporter inklusive:

  • Global/delvis sökning/ersättning baserat på de hittade resultaten.
  • Externalisera strängar till resursfiler (skapa automatiskt resursfiler och ersätt strängar med den exakta metoden för att hämta dem från resursfiler).
  • Det är också möjligt att exportera de skannade källkodsfilerna för översättning i Trados TTX-format istället för att externalisera. Alla koder kommer att skyddas och endast strängar kommer att vara tillgängliga för översättning.

Många andra funktioner som pseudolokalisering, bildglobalisering och snabba rapporter.

Begär en demo av något av GPI:s översättningsverktyg om du vill veta mer.

Begär en demo