Skip to content

Maskinöversättning

Maskinöversättning

Allt fler Ledande organisationer runt om i världen och från alla större industrier börjar se värdet i den senaste neurala maskinöversättningen (NMT). GPI:s NMT-lösningar kan i rätt kontext ge företag möjlighet att slutföra översättningsprojekt på en bråkdel av tiden.Vår högkvalitativa NMT-lösning kan vara ett effektivt verktyg för snabba översättningar.

Artificiell intelligens och språktjänster

 

GPI är väl insatt i användningen av generativ AI för att tillhandahålla språköversättningar både ur ett översättningsperspektiv och ur ett projektledningsperspektiv. Vårt interna team som består av lokaliseringsprojektledare, applikationsutvecklare, översättnings- och digitala marknadsföringsspecialister arbetar kontinuerligt med att ta fram prototyper för dessa framväxande tekniker, samt för att se hur exakta och kostnadseffektiva de är i olika översättningsscenarier.

Utvecklingen inom maskinöversättning har gått snabbt och under de senaste decennierna har språkindustrin använt sig av tre grundläggande maskinöversättningstekniker.

Regelbaserad maskinöversättning (Rule-based MT) är en tidig form av maskinöversättning som krävde manuellt tillägg av språk och mänsklig efterredigering med fördefinierade uppsättningar av regler för att fastställa och överföra betydelse mellan språk. Statistikbaserad maskinöversättning (Statistical-based MT) som skapar en statistisk modell av relationer mellan ord och fraser i texten och sedan tillämpar den på ett annat språk än källspråket. Neural maskinöversättning (NMT) efterliknar hjärnans neurala nätverk och kodar och avkodar källtext för översättningar.

 

Vad är neural maskinöversättning (NMT)?

NMT är den senaste metoden i en lång rad maskinöversättningsprocesser som har sitt ursprung i 1990-talet. Målet med NMT är att återskapa den mänskliga hjärnans förmåga att lära sig genom försök och misstag, samt att anpassa sig till nya erfarenheter. NMT använder en “djupinlärningsprocess” där artificiella neurala nätverk förutsäger sannolikheten för en sekvens av ord.
​ NMT har sin utgångspunkt i tidigare iterationer av maskinöversättning (statistisk och regelbaserad) vilket ger en helt ny kvalitetsnivå. Tillsammans med en mänsklig granskning och rätt förberedelser i front-end ger vår NMT-lösning en förbättrad översättning.

 

Vad är neural maskinöversättning (NMT)?

 

 

GPI:s NMT-metodik

GPI:s primära inställning till neural maskinöversättning (NMT) är först och främst att se till att den passar våra kunders innehåll. Baserat på årtionden av MT-, NMT- och nyare AI-tillämpningar för språköversättning kan GPI:s kunder vara säkra på att våra NMT-lösningar kommer att ge ytterligare besparingar i tid och kostnader, samt leverera acceptabel kvalitet.

 

Grundläggande steg i projekt för neural maskinöversättning:

 1. Genomför en initial kvalitetsbedömning (IQA) av ert innehåll för att avgöra om det är lämpligt att använda en NMT-lösning och hur mycket mänsklig efterredigering som krävs.
  • Även om kvaliteten på NMT har förbättrats avsevärt är det fortfarande inte lämpligt för alla användningsfall, vilket är något vi kommer att fastställa tidigt i processen. Internkommunikation kan passa perfekt, medan kundinriktade annonser eller mycket tekniskt innehåll inte är lämpligt.
 1. Som en del av testfasen kommer vi att bygga en anpassad NMT-motor per de språkpar som krävs.
  • Dessa motorer måste tränas med ditt innehåll och domän.
 1. För att uppnå bästa resultat är det perfekt för oss att träna motorn med eventuella tidigare tillgängliga översättningsminnen eller flerspråkiga ordlistor.
  • Dessa steg kommer att öka den slutliga utdatakvaliteten. Om tidigare material inte finns tillgängligt, testar vi med generiska NMT-motorer.
 1. När motorerna har byggts, kör vi ditt innehåll genom maskinöversättningsverktyget och utvärderar sedan den större uppsättningen innehåll (större än IQA) och uppskattar hur mycket mänsklig efterredigering som krävs för fördefinierade kvalitetsnivåer. Denna process ger värdefull information som hjälper till att planera översättningsprojekt med hjälp av NMT-teknik.
  • Kvalitets- och genomförbarhetsnivåerna kan variera mellan olika typer av innehåll och språkkombinationer – det finns ingen enskild lösning. När ditt innehåll har matats in i maskinöversättningsverktyget, producerar det en rå översättning.
 1. Därefter utför våra kvalificerade mänskliga översättningsteam efterredigering av maskinöversättning (MTPE) för att efterredigera översättningen.
  • MTPE är ett krav och kan innebära nyöversättning, införande av SEO-nyckelord, grammatikkontroller, redigering för lämplig stil samt granskning av kulturell korrekthet, för att nämna några av de språkliga uppgifter som ingår.

 

GPI har använt en rad olika NMT-lösningar, inklusive, men inte begränsat till:

 • Google Translate
 • Microsoft Translator
 • Google Cloud Translation API
 • Unbabel
 • Azure Translator Text API
 • Amazon Translate
 • Language Weaver
 • DeepL
 • IBM Watson NLP
 • Bing Translator
 • Katan MT

 

Kontakta GPI:s team av experter inom språk och teknik idag för att se om en NMT-lösning är rätt för dig och ditt innehåll!   https://www.globalizationpartners.com/request-a-quote/

 

Begär en demo av något av GPI:s översättningsverktyg om du vill veta mer.

Begär en demo