Skip to content

Översättningsverktyg

GPI använder sex primära teknologier för att hjälpa oss att leverera vår omfattande våra omfattande globaliseringstjänster till våra kunder.

Globalization Project Management Suite gpi_tools globalization project management suite

Globalization Project Management Suite

GPI har utvecklat sin egen Globalization Project Management Suite® (GPMS). Efter nästan två decennier på marknaden för globaliseringstjänster och lång erfarenhet av andra verktyg så tror vi att vårt team har byggt en av de mest effektiva plattformarna för globaliseringsprojektledning i branschen.

Läs mer om vår Globalization Project Management Suite
Translation Portals gpi_tools translation portals

Översättningsportal

GPI:s översättningsportal är en helt anpassningsbar, internetbaserad kommunikations- och samarbetsportal utformad för att ge företag en omedelbar, säker och global tillgång till deras översättnings-, lokaliserings- och internationaliseringsprojekt och teaminformation.

Läs mer om våra översättningsportaler
Globaliseringsverktyg gpi_tools globaliseringsverktyg

Globaliseringsverktyg

Detta avancerade verktyg har utvecklats internt av GPI:s team av globala specialister på programvara och webbplatsinternationalisering. Verktyget hjälper översättare och ingenjörer att tillämpa bästa praxis i arbetsflöden för lokalisering och internationalisering.

Läs mer om våra globaliseringsverktyg
Verktyg för översättningsminne gpi_tools verktyg för översättningsminne

Verktyg för översättningsminne

Tekniken för översättningsminne (TM) gör det möjligt för översättningsteam att lagra och återanvända både käll- och målspråksinnehåll för alla typer av översättningsprojekt.

Läs mer om våra verktyg för översättningsminne
Globalization Toolkit gpi_tools translation connector library

Bibliotek för översättningsanslutningar

Idag drivs många webbplatser av webbinnehållshanteringssystem (WCMS) och många företag skriver, lagrar och publicerar innehåll från ett centralt WCMS. GPI har lång erfarenhet av gränssnitt med en mängd olika WCMS-plattformar för att hjälpa kunder att skriva och publicera flerspråkigt innehåll för många olika målformat.

Läs mer om våra globaliseringsverktyg
Artificial Intelligence and Machine Translation

Artificiell intelligens och maskinöversättning

Ledande organisationer runt om i världen och från alla större industrier börjar se värdet i den senaste neurala maskinöversättningen (NMT). GPI:s NMT-lösningar kan i rätt kontext ge företag möjlighet att slutföra översättningsprojekt på en bråkdel av tiden.

Läs mer About Artificial Intelligence and Machine Translation
Globalization Toolkit gpi_tools Artificial Intelligence and Language Services

Artificiell intelligens och språktjänster

GPI är väl insatt i användningen av generativ AI för att tillhandahålla språköversättningar både ur ett översättningsperspektiv och ur ett projektledningsperspektiv. Vårt interna team som består av lokaliseringsprojektledare, applikationsutvecklare, översättnings- och digitala marknadsföringsspecialister arbetar kontinuerligt med att ta fram prototyper för dessa framväxande tekniker, samt för att se hur exakta och kostnadseffektiva de är i olika översättningsscenarier.

Läs mer About our Globalization Toolkit

Om du vill veta mer, kan du begära en demo av något av GPI:s översättningsverktyg.

Begär en demo