Skip to content

Verktyg för översättningsminne

Verktyg för översättningsminne

Teknik för översättningsminne (TM) gör det möjligt för översättningsteam att lagra och återanvända både käll- och målspråksinnehåll för alla typer av översättningsprojekt.
GPI:s översättningsteam använder specifika verktyg för översättningsminne för att skapa och underhålla flerspråkiga ordlistor och översättningsminnen för våra kunder.
Dessa ordlistor och minnen är våra kunders äganderätt och kan tillhandahållas som en del av alla projekts leveranser.
Verktygsanvändningen är klientdriven och GPI kan arbeta med alla kommersiellt tillgängliga TM-teknologier.

Verktyg för översättningsminne

Fördelarna inkluderar:

  • Konsekventa översättningar vid större projekt där det krävs ett helt team av översättare.
  • Förbättringar av produktivitet och noggrannhet.
  • Minskade kostnader för översättningar genom att erbjuda reducerad prissättning på upprepad text.
  • Revisionsprojekt kan hanteras på det mest kostnads- och tidseffektiva sättet.

Observera: Översättningsminnet är inte en maskinöversättning (MT).
Maskinöversättning (MT) är programvara som producerar utkast på råöversättningar automatiskt.
Maskinöversättningsprogram kräver en omfattande utveckling av ordlistan i förväg och strikt efterlevnad av kontrollerad källspråksförfattande. Det krävs även kvalificerade översättare för att efterredigera de råöversättningar som produceras för att uppnå en bra kvalitet.
GPI använder mänskliga översättnings- och redigeringsteam som arbetar med verktyg för översättningsminne och INTE maskinöversättning.

Begär en demo av något av GPI:s översättningsverktyg om du vill veta mer.

Begär en demo