Skip to content

TolktjänsterTolktjänster

GPI tillhandahåller professionella tolktjänster över hela världen till företag som har behov av tolkning ansikte mot ansikte. GPI:s tolkar har fullständig utbildning och är certifierade proffs som är flytande i både käll- och målspråk. Dessa tolkar arbetar i enlighet med 2000 American Standards Testing and Materials (ASTM) Standards for Interpretation Services.

Tolktjänster

GPI tillhandahåller tre typer av tolkningstjänster:

1. Konsekutivtolkning – Tolkar tillhandahålls för affärsmöten, förhandlingar, utbildningssessioner, rundturer, seminarier, rättsliga förfaranden, depositioner etc.

2. Simultantolkning – Tolkar och utrustning tillhandahålls för konferenser eller andra evenemang som involverar flera språk. Kräver specialutrustning.

3. Telefontolkning – Genom att använda en nationell telefontolktjänst kan kunder få tillgång till livetolkning genom att använda ett avgiftsfritt nummer och ange en unik åtkomstkod. Livetolkning är tillgänglig 24 timmar om dygnet, 365 dagar om året.

Begär en demo av något av GPI:s översättningsverktyg om du vill veta mer.

Begär en demo