Skip to content

Säkerhetsåtgärder för kunderSäkerhetsåtgärder för kunder

Globalization Partners International ser säkerhet som en integrerad del av att tillhandahålla tjänster till våra kunder. Vi har som mål att skydda din information och vi eftersträvar alltid att förbättra säkerhetsåtgärder och implementera de senaste bästa praxis för global IT-infrastrukturskydd.
Vi vidtar alla möjliga säkerhetsåtgärder för att skydda filer, system och processer, från lösenordsskyddande av enskilda filer till användning av säkra intranät och extranät för personal- och klientinteraktion genom helt krypterade arbetsflöden. Detta omfattande tillvägagångssätt för säkerhetshantering säkerställer att din data är säker under arbetets gång, såväl som när den lagras på våra servrar.

Säkerhetsåtgärder för kunder

GPI säkerställer vanligtvis sekretess- och sekretessavtal (NDA) med kunder. Alla underleverantörer och/eller strategiska partners till GPI exekverar detaljerade NDA:er OCH följer GPI:s säkerhetspolicyer och rutiner innan de anlitas.

Om ditt företag har specifika säkerhetskrav så ber vi dig att meddela din GPI-projektledare om detta. Vi kommer sedan att jobba tillsammans med dig för att implementera detaljerna.

Begär en demo av något av GPI:s översättningsverktyg om du vill veta mer.

Begär en demo