Skip to content

ÖversättningsprojektledningÖversättningsprojektledning

GPI:s lokaliseringsteam har lång erfarenhet av översättningsprojektledning för dokumentation, programvara, ljud/video, sociala medier och lokaliseringsprojekt för webbplatser. Våra team följer en dokumenterad projektledningsmetod som beskriver alla steg i ett projekt från kontoorientering till utvärderingar efter projekt och all kvalitetssäkring (QA) däremellan.

Översättningsprojektledning

En kunds kontoteam, som vi kallar ett Globalization Services Team (GST), kommer att använda vår egen Globalization Project Management Suite (GPMS) och Translation Services Portal (TSP) för att hantera alla aspekter av ett översättningsprojekt inklusive, men inte begränsat till:

  • Kvalitetssäkring (QA)
  • Statusrapportering
  • Projektschema
  • Omfattning, offert och budgetuppföljning
  • Hantering av globala översättningsresurser och team
  • Hantering av översättningsminne
  • Projektarkivering

GPI tillhandahåller sina professionella projektledningstjänster för varje projekt och i enlighet med ISO 17100:2015 certifiering av översättningstjänster.

För mer information se: ISO och säkerhet.

Begär en demo av något av GPI:s översättningsverktyg om du vill veta mer.

Begär en demo