Skip to content

Kvalifikationer för översättareKvalifikationer för översättare

GPI har ett omfattande nätverk med över 7 500 noggrant utvalda professionella översättare som har uppfyllt de strikta kraven i vårt GPI-certifieringsprogram i lingvistik. Våra översättares kvalifikationer MÅSTE åtminstone vara:

  1. Modersmålstalare av det språk som de översätter till.
  2. Ha slutfört en högre utbildning inom teknisk översättning, lingvistik, beräkningslingvistik eller andra relaterade områden.
  3. Demonstrera ämnesspecifik expertis inom disciplinen de översätter i (t.ex. marknadsföring, juridik, human resources etc.)

Kvalifikationer för översättare

Utöver de grundläggande kvalifikationskriterierna måste alla kandidater slutföra och klara en omfattande testprocess i tre delar innan de tillåts att arbeta med GPI:

  • Allmänt översättningstest
  • Ämnestest (dvs: hotell/besöksnäring)
  • Tekniskt färdighetsprov

Både vårt interna och virtuella team av lingvister använder verktyg för hantering av översättningsminnen (TM), exekverar sekretessavtal och utför arbete i enlighet med GPI:s kvalitetssäkringsprocedurer och säkerhetspolicyer och -procedurer (SPP) i enlighet med ISO 17100:2015.

Begär en demo av något av GPI:s översättningsverktyg om du vill veta mer.

Begär en demo