Skip to content

Certifierad översättningCertifierad översättning

GPI kan tillhandahålla certifierade översättningar för kunder som kräver ett juridiskt dokument med intygande om att en översättning är korrekt. Certifierade översättningar krävs oftast av statliga organisationer och myndigheter, såväl som juridiska och medicinska enheter. Standardcertifieringen inkluderar en attesterad intyg om att översättningen är korrekt och fullständig.

Dokument som kan kräva certifiering inkluderar akademiska register, adoptionshandlingar, födelse- och dödsattester, testamenten, tull- och immigrationsdokument, äktenskaps- och skilsmässaintyg, juridiska kontrakt, medicinska register, ekonomiska register, fastighetshandlingar och hyresavtal.

Apostille och legaliserade certifierade översättningar

GPI kan förse apostille-översättningar med ett äkthetsintyg för kunder som kräver ett juridiskt dokument som intygar riktigheten av översättningen och dokumentets ursprung.

Apostille inrättades 1961 av Haagkonferensen om internationell privaträtt och är en autentiseringscertifiering utformad för användning av deltagande ”undertecknande” länder i Haagkonventionen. Apostille används endast för offentliga handlingar som döds-, födelse- och vigselbevis samt patent, diplom och vissa rättegångshandlingar.

De juridiska kraven och giltigheten för vissa offentliga handlingar varierar från land till land, därför används en apostille för att bekräfta äktheten av vissa dokument.

Begär en demo av något av GPI:s översättningsverktyg om du vill veta mer.

Begär en demo