Skip to content

Flerspråkig skrivbordspublicering och design

Hur jobbar GPI med flerspråkig skrivbordspublicering och design?

Steg 1: Granskning av lokaliseringskit

Teamet
 • Kontoansvarig
 • Projektledare
 • Desktop publisher
 • Lokaliseringsingenjörer
Uppgifterna

Den slutliga uppsättningen källfiler granskas och all information i offerten bekräftas.

Filerna förbereds för att kunna användas med ett arbetsflödesverktyg för översättningsminne och bevara eventuell kod för uppmärkning/formatering. Detta sparar tid och kostnader vid skrivbordspublicering av språkversionerna.

Kvalitetssäkring

GPI följer en omfattande, anpassningsbar och fullt dokumenterad kvalitetskontrollprocess. Varje steg i vårt översättningsarbetsflöde inkluderar en serie checklistbaserade kvalitetsrevisioner för att säkerställa att översättningen är korrekt. Dina kvalitetssäkrings- och arbetsflödesprocesser kan enkelt integreras i vårt arbetsflöde.

Ytterligare resurser

Klicka på e-boken nedan för att lära dig mer.

Övriga tjänster:

Jag vill veta mer om

Steg 2: Lokalisering av all grafik

Teamet
 • Projektledare
 • Ansvariga översättare
 • Desktop publisher
Uppgifterna

All inbäddad översättningsbar text som bildbeskrivningar och förklaringar hämtas från grafiken och översätts med hjälp av standardöversättningsarbetsflödet.

Den översatta texten infogas sedan i originalgrafiken och justeras efter behov för att skapa en språklig eller en lokaliserad version av grafiken.

Kvalitetssäkring

GPI följer en omfattande, anpassningsbar och fullt dokumenterad kvalitetskontrollprocess. Varje steg i vårt översättningsarbetsflöde inkluderar en serie checklistbaserade kvalitetsrevisioner för att säkerställa att översättningen är korrekt. Dina kvalitetssäkrings- och arbetsflödesprocesser kan enkelt integreras i vårt arbetsflöde.

Ytterligare resurser

Klicka på e-bokens omslag för att ladda ner handboken för dokumentöversättning

Övriga tjänster:

Jag vill veta mer om

Steg 3: Formatering av språkdokument

Teamet
 • Projektledare
 • Desktop publisher
 • Lokaliseringsingenjörer
Uppgifterna

Formatering eller skrivbordspublicering (desktop publishing, DTP) inkluderar formatering av målspråksdokumentationen för att matcha de ursprungliga källdokumenten när det gäller layout, typsnitt, grafik och övergripande design.

Kvalitetssäkring

GPI följer en omfattande, anpassningsbar och fullt dokumenterad kvalitetskontrollprocess. Varje steg i vårt översättningsarbetsflöde inkluderar en serie checklistbaserade kvalitetsrevisioner för att säkerställa att översättningen är korrekt. Dina kvalitetssäkrings- och arbetsflödesprocesser kan enkelt integreras i vårt arbetsflöde.

Ytterligare resurser

Klicka på e-bokens omslag för att ladda ner handboken för dokumentöversättning

Övriga tjänster:

Jag vill veta mer om

Steg 4: Leverans till kund

Teamet
 • Projektledare
Uppgifterna

Efter översättning och skrivbordspublicering tillhandahålls slutliga utkast av samtlig målspråksdokumentation och grafik till kunden. Allt är formaterat för att matcha källspråksmaterialet.

Kvalitetssäkring
Kunden får möjlighet att granska och godkänna alla slutliga leveranser för språklig noggrannhet och korrekt design.
Ytterligare resurser

Klicka på e-bokens omslag för att ladda ner handboken för dokumentöversättning

Övriga tjänster:

Jag vill veta mer om

Steg 5: Slutliga redigeringar och arkivering av filer

Teamet
 • Projektledare
 • Ansvariga översättare
 • Desktop publishers
 • Lokaliseringsingenjörer
Uppgifterna

Kunden lämnar eventuella slutkommentarer om översättningen och formateringen.

Kommentarer inkorporeras och slutdokument tas fram.

GPI säkerställer att klientens översättningsminnen och ordlistor uppdateras med eventuella slutliga språkliga ändringar och att den slutliga projektmappen, inklusive alla källfiler, arkiveras.

Kvalitetssäkring

GPI följer en omfattande, anpassningsbar och fullt dokumenterad kvalitetskontrollprocess. Varje steg i vårt översättningsarbetsflöde inkluderar en serie checklistbaserade kvalitetsrevisioner för att säkerställa att översättningen är korrekt. Dina kvalitetssäkrings- och arbetsflödesprocesser kan enkelt integreras i vårt arbetsflöde.

Ytterligare resurser

Klicka på e-bokens omslag för att ladda ner handboken för dokumentöversättning

Övriga tjänster:

Jag vill veta mer om

Behöver du reklambroschyrer på flera språk för din nästa mässa eller kontor i nya länder? Ska ditt tekniska skrivteam publicera en uppsättning manualer med fullständig innehållsförteckning, index och villkor på kinesiska?

Låt GPI:s team av flerspråkiga designers och desktop publishers skapa språkversioner av din dokumentation för användning över hela världen. GPI har expertis och certifieringar i många skrivbordspubliceringsapplikationer, som Adobe InDesign, Microsoft Word, PowerPoint och Photoshop. Vi kan därför översätta dokument i alla format och språk du behöver.

Fördelar med flerspråkig skrivbordspublicering och design:

 • DTP-applikationer inkluderar MS Word, Adobe InDesign, Adobe Framemaker, QuarkXpress, PowerPoint, Acrobat, Robohelp och Captivate
 • Vi har erfarenhet av många typer av dokumentation, allt från enkla visitkort och broschyrer till komplexa tekniska manualer med DITA/XML
 • Författar- och publiceringsarbetsflöden är helt kunddrivna
 • Möjlighet för utbildning och konsultation för bästa praxis av global skrivbordspublicering och design

Additional Resources:

Neoperl-case-study
Case Study

Neoperl

About the Project Neoperl sought to enhance the efficiency of its website translation workflow acros...

Case Study

Terra Solis

About the Project The Terra Solis Dubai website and document localization project consisted of trans...