Skip to content

Webbplatslokalisering

Hur översätter GPI din webbplats?

Steg 1: Granskning av källfil

 • Kontoansvarig
 • Projektledare
 • Lokaliseringsingenjörer
 • Ingenjörer för internationalisering
 • Web CMS-specialister
 • Webbdesigners
 • Webbutvecklare
 • Globala SEM-specialister

Företag som vill få sin webbplats översatt sätter ihop samtliga källfiler från sin webbplats, ett så kallat lokaliseringskit. Därefter kommer en globaliseringstjänsteleverantör att analysera detta.

Filerna förbereds därefter för att kunna använda ett arbetsflödesvertyg för översättningsminne och bevara eventuell kod för uppmärkning/formatering. Detta sparar tid och kostnader vid skrivbordspublicering av språkversionerna.

Det affärsförslag som genereras är baserat på en rad olika faktorer, inklusive ordantal, lokaliserbar grafik, målspråk och eventuella innehållshanteringssystem och arbetsflöden som ska användas.

GPI följer en omfattande, anpassningsbar och fullt dokumenterad kvalitetskontrollprocess. Varje steg i vårt översättningsarbetsflöde inkluderar en serie checklistbaserade kvalitetsrevisioner för att säkerställa att översättningen och skrivbordspubliceringen är korrekt. Även våra kunders kvalitetssäkrings- och arbetsflödesprocesser kan enkelt integreras i vårt arbetsflöde.

GPI är certifierad enligt ISO 17100:2015 – Översättningstjänster.

Klicka på e-boken nedan för att lära dig mer.

Övriga tjänster:

Steg 2: Bästa tillvägagångssätt för flerspråkigt arbetsflöde baserat på CMS

 • Kontoansvarig
 • Projektledare
 • Ansvariga översättare
 • Lokaliseringsingenjörer
 • Ingenjörer för internationalisering
 • Web CMS-specialister
 • Webbdesigners
 • Webbutvecklare
 • Globala SEM-specialister

Webbplatsöversättningar kan tillhandahållas under en mängd arbetsflöden inklusive valfri kombination av:

 • Direkt gränssnitt och inmatning av översättningar i ditt CMS.
 • Ta emot innehåll som har exporterats till XML eller andra format för att vi ska kunna lokalisera och sända tillbaka det till dig.
 • Distribution av en anpassad anslutning mellan ditt CMS och vårt GPMS.
Kom ihåg att diskutera ditt CMS:s språkstödsmöjligheter och konfigurationskrav för att få rekommendationer om arbetsflöden, översättningsanslutningar och/eller förbättringar av din CMS-funktionalitet.

GPI följer en omfattande, anpassningsbar och fullt dokumenterad kvalitetskontrollprocess. Varje steg i vårt översättningsarbetsflöde inkluderar en serie checklistbaserade kvalitetsrevisioner för att säkerställa att översättningen och skrivbordspubliceringen är korrekt. Även våra kunders kvalitetssäkrings- och arbetsflödesprocesser kan enkelt integreras i vårt arbetsflöde.

GPI är certifierad enligt ISO 17100:2015 – Översättningstjänster.

Klicka på e-bokens omslag för att ladda ner handboken för webbplatslokalisering

Övriga tjänster:

Steg 3: Igångsättning av projekt

 • Kontoansvarig
 • Projektledare
 • Ansvariga översättare
 • Lokaliseringsingenjörer
 • Ingenjörer för internationalisering
 • Web CMS-specialister
 • Webbdesigners
 • Webbutvecklare
 • Globala SEM-specialister

Igångsättning av projektet inkluderar och bekräftar följande:

 • Projektgruppen
 • Projektschema
 • Projektspecifikationer
 • Arbetsflödeskrav
 • Kommunikationskanaler
 • Granskning och godkännande
 • Granska aktuellt arbetsflöde för webbförfattande och publicering

Som kund har du möjlighet att intervjua, granska och godkänna alla era tilldelade GPI-teammedlemmar.

GPI är certifierad enligt ISO 17100:2015 – Översättningstjänster.

Klicka på e-bokens omslag för att ladda ner handboken för webbplatslokalisering

Övriga tjänster:

Steg 4: Ämnesutbildning och forskning

 • Projektledare
 • Ansvariga översättare
 • Redaktörer och copywriters

Ett GPI Globalization Services Team (GST) kommer att granska och studera alla referensmaterial som tillhandahålls, inklusive källfiler, demos och allmän kundinformation.

Dessutom kan det finnas kundspecifik utbildning för översättningsteam relaterad till ämnet för hemsidan.

GPI följer en omfattande, anpassningsbar och fullt dokumenterad kvalitetskontrollprocess. Varje steg i vårt översättningsarbetsflöde inkluderar en serie checklistbaserade kvalitetsrevisioner för att säkerställa att översättningen och skrivbordspubliceringen är korrekt. Även våra kunders kvalitetssäkrings- och arbetsflödesprocesser kan enkelt integreras i vårt arbetsflöde.

GPI är certifierad enligt ISO 17100:2015 – Översättningstjänster.

Klicka på e-bokens omslag för att ladda ner handboken för webbplatslokalisering

Övriga tjänster:

Steg 5: Bedömning av kulturell korrekthet

 • Projektledare
 • Ansvariga översättare
 • Redaktörer och copywriters

Innan översättningsarbetet påbörjas kommer källinnehållet och webbplatsens övergripande design och funktionsuppsättning granskas för grundläggande kulturell korrekthet och anpassningar som kan krävas.

I detta steg granskas en rad olika saker, allt från behovet av att kulturellt anpassa grafik och lägga till lokala telefonnummer till omfattande anpassning av webbplatsfunktioner baserat på lokalspecifika kulturella värden.

GPI följer en omfattande, anpassningsbar och fullt dokumenterad kvalitetskontrollprocess. Varje steg i vårt översättningsarbetsflöde inkluderar en serie checklistbaserade kvalitetsrevisioner för att säkerställa att översättningen och skrivbordspubliceringen är korrekt. Även våra kunders kvalitetssäkrings- och arbetsflödesprocesser kan enkelt integreras i vårt arbetsflöde.

GPI är certifierad enligt ISO 17100:2015 – Översättningstjänster.

Klicka på e-bokens omslag för att ladda ner handboken för webbplatslokalisering

Övriga tjänster:

Steg 6: Utveckling av ordlistan

 • Projektledare
 • Ansvariga översättare
 • Redaktörer och copywriters

Översättningsteamet utvecklar och underhåller kundspecifika ordlistor som utnyttjar samtliga befintliga kundreferensmaterial, ordlistor och de senaste branschspecifika ordböckerna.

Kunder har möjlighet att granska och godkänna ordlistan.

GPI är certifierad enligt ISO 17100:2015 – Översättningstjänster.

Klicka på e-bokens omslag för att ladda ner handboken för webbplatslokalisering

Övriga tjänster:

Steg 7: SEO – Sökordsforskning och
-lokalisering

 • Projektledare
 • Ansvariga översättare
 • Redaktörer och copywriters

Det rekommenderas starkt att du som en del av alla nya webbdesign- och utvecklingsprojekt, och/eller som en del av ett globaliseringsprojekt för webbplatser, utför en inledande och pågående marknadsföring via sökmotorer (SEM). Detta bör inkludera både organisk sökmotoroptimering (SEO) och sökmotorannonsering (SEA).


GPI kommer att utföra en flerspråkig sökordsanalys åt dig som består av allt ifrån ekvivalenter med terminologinoggrannhet, till utvärderingar av täthetsfaktorer för nyckelord och konkurrensanalys.

GPI följer en omfattande, anpassningsbar och fullt dokumenterad kvalitetskontrollprocess. Varje steg i vårt översättningsarbetsflöde inkluderar en serie checklistbaserade kvalitetsrevisioner för att säkerställa att översättningen och skrivbordspubliceringen är korrekt. Även våra kunders kvalitetssäkrings- och arbetsflödesprocesser kan enkelt integreras i vårt arbetsflöde.

GPI är certifierad enligt ISO 17100:2015 – Översättningstjänster.

Klicka på e-bokens omslag för att ladda ner handboken för webbplatslokalisering

Övriga tjänster:

Steg 8: Översättning, redigering och korrekturläsning

 • Projektledare
 • Ansvariga översättare
 • Redaktörer och copywriters

Översättningar utförs av ett grundläggande översättnings-/copywriting-team och redigeras/korrekturläses därefter av ett andra språkligt team.
Alla översättningar slutförs av mänskliga översättare som använder översättningsminnesteknologier som säkerställer en effektiv och konsekvent översättning.

 • Översättningar slutförs av modersmålstalare med ämnesexpertis.
 • Alla översättare är certifierade och har klarat GPI:s stränga test- och acceptansprocess.& acceptance process.
 • Copywriters, översättare och redaktörer arbetar i team som följer dokumenterade kvalitetskontrollprocedurer.
 • Clients receive Konsekventa översättningar och kostnadsbesparingar genom användning av översättningsminne.
 • GPI är certifierad enligt ISO 17100:2015 – Översättningstjänster.

Klicka på e-bokens omslag för att ladda ner handboken för webbplatslokalisering

Övriga tjänster:

Steg 9: Lokalisering av all grafik

 • Projektledare
 • Ansvariga översättare
 • Redaktörer och copywriters
 • Desktop publishers
 • Lokaliseringsingenjörer
 • Webbdesigners

All inbäddad översättningsbar text som vanligtvis finns i navigeringsknappar och webbgrafik hämtas från grafik och översätts med hjälp av standardöversättningsarbetsflödet.

Den översatta texten infogas sedan i originalgrafiken och justeras efter behov för att skapa en språklig eller “lokaliserad” version av grafiken.

GPI följer en omfattande, anpassningsbar och fullt dokumenterad kvalitetskontrollprocess. Varje steg i vårt översättningsarbetsflöde inkluderar en serie checklistbaserade kvalitetsrevisioner för att säkerställa att översättningen och skrivbordspubliceringen är korrekt. Även våra kunders kvalitetssäkrings- och arbetsflödesprocesser kan enkelt integreras i vårt arbetsflöde.

GPI är certifierad enligt ISO 17100:2015 – Översättningstjänster.

Klicka på e-bokens omslag för att ladda ner handboken för webbplatslokalisering

Övriga tjänster:

Steg 10: Formatering av språkdokument

 • Projektledare
 • Ansvariga översättare
 • Redaktörer och copywriters
 • Desktop publishers
 • Lokaliseringsingenjörer
 • Webbdesigners

Många webbplatser har en mängd länkade dokument som kan kräva lokalisering.

Formatering eller skrivbordspublicering (desktop publishing, DTP) av dessa dokument inkluderar formatering av målspråksdokumentationen för att matcha de ursprungliga källdokumenten när det gäller layout, typsnitt, grafik och övergripande design.

Adobe pdf-filer kan skapas och optimeras för skärm eller utskrift och länkas till från den nya webbplatsen.

GPI följer en omfattande, anpassningsbar och fullt dokumenterad kvalitetskontrollprocess. Varje steg i vårt översättningsarbetsflöde inkluderar en serie checklistbaserade kvalitetsrevisioner för att säkerställa att översättningen och skrivbordspubliceringen är korrekt. Även våra kunders kvalitetssäkrings- och arbetsflödesprocesser kan enkelt integreras i vårt arbetsflöde.

GPI är certifierad enligt ISO 17100:2015 – Översättningstjänster.

Klicka på e-bokens omslag för att ladda ner handboken för webbplatslokalisering

Övriga tjänster:

Steg 11: Lokalisering av multimedia

 • Projektledare
 • Ansvariga översättare
 • Redaktörer och copywriters
 • Desktop publishers
 • Lokaliseringsingenjörer
 • Webbdesigners
 • Webbutvecklare

Många webbplatser innehåller olika multimediakomponenter, vilka kan kräva lokalisering.

Multimedia måste analyseras individuellt för ett stort antal objekt. Dessa objekt kan vara allt ifrån att bestämma ordantal i skärmtext, ljudskript och grafik till analys av typerna av tillgångar och hur de digitaliserades och inkluderades i din multimedia.

All multimedia kan lokaliseras och testas för att fungera på valfritt målspråk.

GPI följer en omfattande, anpassningsbar och fullt dokumenterad kvalitetskontrollprocess. Varje steg i vårt översättningsarbetsflöde inkluderar en serie checklistbaserade kvalitetsrevisioner för att säkerställa att översättningen och skrivbordspubliceringen är korrekt. Även våra kunders kvalitetssäkrings- och arbetsflödesprocesser kan enkelt integreras i vårt arbetsflöde.

GPI är certifierad enligt ISO 17100:2015 – Översättningstjänster.

Klicka på e-bokens omslag för att ladda ner handboken för webbplatslokalisering

Övriga tjänster:

Steg 12: Kvalitetssäkring/testning

 • Projektledare
 • Ansvariga översättare
 • Redaktörer och copywriters
 • Lokaliseringsingenjörer
 • Ingenjörer för internationalisering
 • Kvalitetssäkring/testning
 • Web CMS-specialister
 • Webbdesigners
 • Webbutvecklare

GPI tillhandahåller grundläggande online kvalitetssäkring (QA) av lokalisering som en standardrad för alla webbplatsprojekt.

Denna kvalitetskontroll kontrollerar språkversionerna av din webbplats under utvalda webbläsare-OS-kombinationer för eventuella kosmetiska eller språkliga problem. Det kommer också att hjälpa till att identifiera grundläggande funktionalitetsproblem.

Vanligtvis är all testning klientdriven och GPI:s experter kan arbeta sida vid sida med dina expertanvändare för att utföra internationalisering (i18n), lokalisering (L10n) och/eller funktionalitet både onsite och offsite.

GPI följer en omfattande, anpassningsbar och fullt dokumenterad kvalitetskontrollprocess. Varje steg i vårt översättningsarbetsflöde inkluderar en serie checklistbaserade kvalitetsrevisioner för att säkerställa att översättningen och skrivbordspubliceringen är korrekt. Även våra kunders kvalitetssäkrings- och arbetsflödesprocesser kan enkelt integreras i vårt arbetsflöde.

GPI är certifierad enligt ISO 17100:2015 – Översättningstjänster.

Klicka på e-bokens omslag för att ladda ner handboken för webbplatslokalisering

Övriga tjänster:

Steg 13: Slutgiltig leverans

 • Projektledare

Efter att webbplatsen och alla komponenter har lokaliserats får du slutliga utkast till källfiler i alla målspråksversioner.

Du får möjlighet att granska och godkänna allt webbinnehåll för både språklig noggrannhet och korrekt design.

Så snart din webbplats är live så bör översättningsteamet vara redo att svara på all feedback från slutanvändare och arbeta effektivt med dig för att göra eventuella ändringar på webbplatsen.

GPI följer en omfattande, anpassningsbar och fullt dokumenterad kvalitetskontrollprocess. Varje steg i vårt översättningsarbetsflöde inkluderar en serie checklistbaserade kvalitetsrevisioner för att säkerställa att översättningen och skrivbordspubliceringen är korrekt. Även våra kunders kvalitetssäkrings- och arbetsflödesprocesser kan enkelt integreras i vårt arbetsflöde.

GPI är certifierad enligt ISO 17100:2015 – Översättningstjänster.

Klicka på e-bokens omslag för att ladda ner handboken för webbplatslokalisering

Övriga tjänster:

Steg 14: Slutliga redigeringar och arkivering av filer

 • Projektledare
 • Desktop publishers
 • Lokaliseringsingenjörer

Du lämnar eventuella slutkommentarer om översättningen och formateringen.

Kommentarer inkorporeras, och slutliga webbplatser och dokument tas fram.

GPI säkerställer att dina översättningsminnen och ordlistor uppdateras med eventuella slutliga språkliga ändringar och att den slutliga projektmappen, inklusive alla källfiler, lagras säkert för eventuella framtida revisioner.

GPI följer en omfattande, anpassningsbar och fullt dokumenterad kvalitetskontrollprocess. Varje steg i vårt översättningsarbetsflöde inkluderar en serie checklistbaserade kvalitetsrevisioner för att säkerställa att översättningen och skrivbordspubliceringen är korrekt. Även våra kunders kvalitetssäkrings- och arbetsflödesprocesser kan enkelt integreras i vårt arbetsflöde.

GPI är certifierad enligt ISO 17100:2015 – Översättningstjänster.

Klicka på e-bokens omslag för att ladda ner handboken för webbplatslokalisering

Övriga tjänster:

Steg 15: SEO och internetmarknadsföring

 • Projektledare
 • Ansvariga översättare
 • Globala SEM-specialister

Marknadsföringstjänster via sökmotorer kan inkludera:

 • Omfattande webböversättning och lokalisering.
 • Flerspråkig sökordsfrasforskning, -förfining och -lokalisering.
 • Flerspråkig sökmotoroptimering och copywriting av huvudsidans innehåll.
 • Flerspråkig sökmotoroptimering av metataggar, titlar, alt-taggar, rubriktaggar, HTML etc.
 • Rapportering om webbplatstrafik och sökordsrankning.

GPI följer en omfattande, anpassningsbar och fullt dokumenterad kvalitetskontrollprocess. Varje steg i vårt översättningsarbetsflöde inkluderar en serie checklistbaserade kvalitetsrevisioner för att säkerställa att översättningen och skrivbordspubliceringen är korrekt. Även våra kunders kvalitetssäkrings- och arbetsflödesprocesser kan enkelt integreras i vårt arbetsflöde.

GPI är certifierad enligt ISO 17100:2015 – Översättningstjänster.

Klicka på e-bokens omslag för att ladda ner handboken för webbplatslokalisering

Övriga tjänster:

Steg 16: Lansera språkversioner

 • Projektledare
 • Ansvariga översättare
 • Globala SEM-specialister

Efter att de nya språkversionerna har lanserats är det dags att börja använda dina effektiva arbetsflöden som förbättrats av ditt CMS och GPI:s översättningstjänster. Detta för att hålla din webbplats uppdaterad dagligen, veckovis eller månadsvis.

GPI följer en omfattande, anpassningsbar och fullt dokumenterad kvalitetskontrollprocess. Varje steg i vårt översättningsarbetsflöde inkluderar en serie checklistbaserade kvalitetsrevisioner för att säkerställa att översättningen och skrivbordspubliceringen är korrekt. Även våra kunders kvalitetssäkrings- och arbetsflödesprocesser kan enkelt integreras i vårt arbetsflöde.

GPI är certifierad enligt ISO 17100:2015 – Översättningstjänster.

Klicka på e-bokens omslag för att ladda ner handboken för webbplatslokalisering

Övriga tjänster:

Lokaliseringstjänster för webbplats (även kallade ”översättningstjänster för webbplats”) är ett måste för företag som vill utöka marknaderna för sina produkter och tjänster genom att publicera sin webbplats på flera språk. GPI hjälper kunder att producera korrekt, kulturellt lämpligt, sökmotoroptimerat innehåll för sina flerspråkiga webbplatser. Oavsett om du använder standardverktyg och standardarbetsflöden för webbplatspublicering eller om du har det senaste företagsövergripande innehållshanteringssystemet för webben, samarbetar GPI med ditt interna webbteam eller din externa byrå för att skapa och publicera webbplatser på alla språk och lokaliseringar.

Fördelar med webbplatslokalisering:

 • Utförs av översättare och copywriters som har målspråket GPI hjälper kunder att producera korrekt, kulturellt lämpligt, sökmotoroptimerat innehåll för sina flerspråkiga webbplatser.som modersmål och har ämnesexpertis
 • Lokalisering av alla webbplatskomponenter inklusive innehåll, grafik och multimedia
 • Konsekventa översättningar och kostnadsbesparingar genom användning av översättningsminne
 • Arbetsflöden för webbplatslokalisering för flera olika webb-CMS-publiceringsscenarier
 • Kvalitetssäkring och webbtestning enligt önskemål från våra kunder
 • Kundgranskning och godkännandemöjligheter i processens viktiga skeden

Additional Resources:

Neoperl-case-study
Case Study

Neoperl

About the Project Neoperl sought to enhance the efficiency of its website translation workflow acros...

Case Study

Terra Solis

About the Project The Terra Solis Dubai website and document localization project consisted of trans...

coveo-case-study
Case Study

Singita

About the Project The Singita website localization project consisted of the translation of select we...