Skip to content

Lokalisering av ljud/video

Hur översätter GPI dina ljud-/videofiler?

Steg 1: Granskning av lokaliseringskit

 • Kontoansvarig
 • Projektledare
 • Rösttalanger/karaktärer
 • Inspelningsingenjörer
 • Lokaliseringsingenjörer

Den slutliga uppsättningen av källfiler eller lokaliseringskit, granskas och all information i offerten bekräftas. Digitalisera ljud/videoegenskaper och transkribera innehåll vid behov.

Filerna förbereds för att kunna användas med ett arbetsflödesverktyg för översättningsminne och bevara eventuell kod för uppmärkning/formatering. Detta sparar tid och kostnader.

GPI följer en omfattande, anpassningsbar och fullt dokumenterad kvalitetskontrollprocess. Varje steg i vårt översättningsarbetsflöde inkluderar en serie checklistbaserade kvalitetsrevisioner för att säkerställa att översättningen och skrivbordspubliceringen är korrekt. Även våra kunders kvalitetssäkrings- och arbetsflödesprocesser kan enkelt integreras i vårt arbetsflöde.

GPI är certifierad enligt ISO 17100:2015 – Översättningstjänster.

Klicka på e-boken nedan för att lära dig mer.

Övriga tjänster:

Steg 2: Igångsättning av projekt

 • Kontoansvarig
 • Projektledare
 • Ansvariga översättare
 • Redaktörer och copywriters
 • Rösttalanger/karaktärer
 • Inspelningsingenjörer
 • Lokaliseringsingenjörer

Igångsättning av projektet inkluderar och bekräftar följande:

 • Projektgruppen
 • Projektschema
 • Projektspecifikationer
 • Arbetsflödeskrav
 • Kommunikationskanaler
 • Granskning och godkännande

GPI följer en omfattande, anpassningsbar och fullt dokumenterad kvalitetskontrollprocess. Varje steg i vårt översättningsarbetsflöde inkluderar en serie checklistbaserade kvalitetsrevisioner för att säkerställa att översättningen och skrivbordspubliceringen är korrekt. Även våra kunders kvalitetssäkrings- och arbetsflödesprocesser kan enkelt integreras i vårt arbetsflöde.

GPI är certifierad enligt ISO 17100:2015 – Översättningstjänster.

Klicka på e-bokens omslag för att ladda ner handboken för lokalisering av ljud/video

Övriga tjänster:

Steg 3: Utveckling av ordlista och stilguide

 • Projektledare
 • Ansvariga översättare
 • Redaktörer och copywriters

Översättningsteam utvecklar och underhåller företagsspecifika ordlistor och stilguider som utnyttjar alla kundreferensmaterial, ordlistor och de senaste branschspecifika ordböckerna.

I detta steg behandlas frågor som användning av lämplig grafik, korrigering av lokala telefonnummer och adresser samt granskning av dokumentationen för eventuell utökning av text i språkversionerna.

Språkstilguider kan också utvecklas för att säkerställa konventioner för stil och att dessa används genom hela översättningen.

Kunder har möjlighet att granska och godkänna ordlistan.

GPI är certifierad enligt ISO 17100:2015 – Översättningstjänster.

Klicka på e-bokens omslag för att ladda ner handboken för lokalisering av ljud/video

Övriga tjänster:

Steg 4: Bedömning av kulturell korrekthet

 • Projektledare
 • Ansvariga översättare
 • Redaktörer och copywriters

Innan översättningsarbetet påbörjas granskas källmanus och ljud/video för grundläggande kulturell korrekthet och internationaliseringsfrågor.

Här behandlas frågor gällande lämpliga bilder, grafik och handlingar som kanske inte är lämpliga för målgruppen, samt om de är lämpligt taggade, redigerade och lokaliserade. Några exempel kan vara ändring av instruktörens klädsel i en video eller ändring av de kulturella referenserna i ett manus.

GPI följer en omfattande, anpassningsbar och fullt dokumenterad kvalitetskontrollprocess. Varje steg i vårt översättningsarbetsflöde inkluderar en serie checklistbaserade kvalitetsrevisioner för att säkerställa att översättningen och skrivbordspubliceringen är korrekt. Även våra kunders kvalitetssäkrings- och arbetsflödesprocesser kan enkelt integreras i vårt arbetsflöde.

GPI är certifierad enligt ISO 17100:2015 – Översättningstjänster.

Klicka på e-bokens omslag för att ladda ner handboken för lokalisering av ljud/video

Övriga tjänster:

Steg 5: Transkription av källvideo för att generera skript

 • Projektledare
 • Transkriberare

Transkribera från befintlig video eller ljud och formatera skriptet i ett begärt inspelningsskriptformat.

Kunderna har möjlighet att granska och godkänna transkriptionen.

GPI är certifierad enligt ISO 17100:2015 – Översättningstjänster.

Klicka på e-bokens omslag för att ladda ner handboken för lokalisering av ljud/video

Övriga tjänster:

Steg 6: Transcreation-Copywriting

 • Ansvariga översättare
 • Redaktörer och copywriters
 • Rösttalanger/karaktärer

Översättningar utförs av ett grundläggande översättnings-/copywriting-team och redigeras/korrekturläses därefter av ett andra språkligt team.

Alla översättningar slutförs av mänskliga översättare som använder översättningsminnesteknologier för att säkerställa en effektiv och konsekvent översättning.

Skript kan formateras i vilket format som helst som krävs för granskning och inspelning.

Kunder har möjlighet att granska och godkänna det slutgiltiga transkriberade manuset.

GPI är certifierad enligt ISO 17100:2015 – Översättningstjänster.

Klicka på e-bokens omslag för att ladda ner handboken för lokalisering av ljud/video

Övriga tjänster:

Steg 7: Lokalisering av all grafik

 • Projektledare
 • Ansvariga översättare
 • Desktop publishers

All inbäddad översättningsbar text som bildbeskrivningar och förklaringar hämtas från grafiken och översätts med hjälp av standardöversättningsarbetsflödet.

Den översatta texten infogas sedan i originalgrafiken och justeras efter behov för att skapa en språklig eller lokaliserad version av grafiken.

Det är viktigt med noggrannhet när det kommer till att designa sidor och grafik för språk som tar mer plats.

GPI följer en omfattande, anpassningsbar och fullt dokumenterad kvalitetskontrollprocess. Varje steg i vårt översättningsarbetsflöde inkluderar en serie checklistbaserade kvalitetsrevisioner för att säkerställa att översättningen och skrivbordspubliceringen är korrekt. Även våra kunders kvalitetssäkrings- och arbetsflödesprocesser kan enkelt integreras i vårt arbetsflöde.

GPI är certifierad enligt ISO 17100:2015 – Översättningstjänster.

Klicka på e-bokens omslag för att ladda ner handboken för lokalisering av ljud/video

Övriga tjänster:

Steg 8: Talangrekrytering & urval

 • Projektledare
 • Rösttalanger/karaktärer
 • Inspelningsingenjörer

Undersök, rekrytera och provspela lämplig rösttalang, matcha kön, ålder och attityd efter behov. Skapa exempelfiler för din granskning om det behövs.

Kunder har möjlighet att granska och godkänna talangers röst- och videoprover.

GPI är certifierad enligt ISO 17100:2015 – Översättningstjänster.

Klicka på e-bokens omslag för att ladda ner handboken för lokalisering av ljud/video

Övriga tjänster:

Steg 9: Granskning/repetition av ljud-/videoinnehåll

 • Projektledare
 • Ansvariga översättare
 • Rösttalanger/karaktärer
 • Inspelningsingenjörer

Översättare och rösttalanger granskar manus och gör eventuella justeringar för timing, terminologi och berättande.

Efter kundens godkännande av översättningsmanus och rösttalanger:

 • Bekräfta tillgängligheten av talang, regissör eller studio.
 • Schemalägg inspelningssessioner.

GPI följer en omfattande, anpassningsbar och fullt dokumenterad kvalitetskontrollprocess. Varje steg i vårt översättningsarbetsflöde inkluderar en serie checklistbaserade kvalitetsrevisioner för att säkerställa att översättningen och skrivbordspubliceringen är korrekt. Även våra kunders kvalitetssäkrings- och arbetsflödesprocesser kan enkelt integreras i vårt arbetsflöde.

GPI är certifierad enligt ISO 17100:2015 – Översättningstjänster.

Klicka på e-bokens omslag för att ladda ner handboken för lokalisering av ljud/video

Övriga tjänster:

Steg 10: Ljud/videoinspelning

 • Projektledare
 • Ansvariga översättare
 • Rösttalanger/karaktärer
 • Inspelningsingenjörer

I detta steg utförs samtliga förproduktionsuppgifter vilket innefattar: sätta upp scenen, testa utrustning och repetitioner för talangerna.

Rösttalangen granskar och repeterar manus och gör eventuella sista justeringar för timing och berättande.

Ljudteknikern, rösttalangerna och röstcoacherna arbetar tillsammans för att spela in manuset.

GPI följer en omfattande, anpassningsbar och fullt dokumenterad kvalitetskontrollprocess. Varje steg i vårt översättningsarbetsflöde inkluderar en serie checklistbaserade kvalitetsrevisioner för att säkerställa att översättningen och skrivbordspubliceringen är korrekt. Även våra kunders kvalitetssäkrings- och arbetsflödesprocesser kan enkelt integreras i vårt arbetsflöde.

GPI är certifierad enligt ISO 17100:2015 – Översättningstjänster.

Klicka på e-bokens omslag för att ladda ner handboken för lokalisering av ljud/video

Övriga tjänster:

Steg 11: Digitalisering och redigering av ljud/video

 • Kontoansvarig
 • Projektledare
 • Ansvariga översättare
 • Redaktörer och copywriters
 • Rösttalanger/karaktärer
 • Inspelningsingenjörer
 • Lokaliseringsingenjörer

Studioingenjörerna och multimediaspecialisten arbetar för att slutföra multimediadigitalisering och
-redigering efter behov eller eventuella video-, ljud- och grafikfiler.

GPI följer en omfattande, anpassningsbar och fullt dokumenterad kvalitetskontrollprocess. Varje steg i vårt översättningsarbetsflöde inkluderar en serie checklistbaserade kvalitetsrevisioner för att säkerställa att översättningen och skrivbordspubliceringen är korrekt. Även våra kunders kvalitetssäkrings- och arbetsflödesprocesser kan enkelt integreras i vårt arbetsflöde.

GPI är certifierad enligt ISO 17100:2015 – Översättningstjänster.

Klicka på e-bokens omslag för att ladda ner handboken för lokalisering av ljud/video

Övriga tjänster:

Steg 12: Multimedia authoring

 • Kontoansvarig
 • Projektledare
 • Ansvariga översättare
 • Redaktörer och copywriters
 • Rösttalanger/karaktärer
 • Inspelningsingenjörer
 • Lokaliseringsingenjörer

Tillhandahållande av lokaliseringstjänster för multimedia, för video-, ljud- och grafikfiler. Uppgifterna beror på författarverktyg och de format som krävs.

GPI följer en omfattande, anpassningsbar och fullt dokumenterad kvalitetskontrollprocess. Varje steg i vårt översättningsarbetsflöde inkluderar en serie checklistbaserade kvalitetsrevisioner för att säkerställa att översättningen och skrivbordspubliceringen är korrekt. Även våra kunders kvalitetssäkrings- och arbetsflödesprocesser kan enkelt integreras i vårt arbetsflöde.

GPI är certifierad enligt ISO 17100:2015 – Översättningstjänster.

Klicka på e-bokens omslag för att ladda ner handboken för lokalisering av ljud/video

Övriga tjänster:

Steg 13: Slutgiltig leverans

 • Projektledare

Slutliga lokaliserade band-, ljud- eller videofiler levereras till dig i det angivna filformatet.

Du kan granska och godkänna alla slutliga leveranser för noggrannhet och korrekthet.

Kunder har möjlighet att granska och godkänna slutliga ljud-/videofiler och kompilerade masterband.

GPI är certifierad enligt ISO 17100:2015 – Översättningstjänster.

Klicka på e-bokens omslag för att ladda ner handboken för lokalisering av ljud/video

Övriga tjänster:

Steg 14: Slutliga redigeringar och arkivering av filer

 • Projektledare
 • Ansvariga översättare
 • Rösttalanger/karaktärer
 • Inspelningsingenjörer
 • Lokaliseringsingenjörer

Kunden lämnar eventuella slutkommentarer om översättningen och formateringen.

Kommentarer inkorporeras och slutdokument tas fram.

GPI säkerställer att dina översättningsminnen och ordlistor uppdateras med eventuella slutliga språkliga ändringar och att den slutliga projektmappen, inklusive alla källfiler, lagras säkert för eventuella framtida revisioner.

GPI följer en omfattande, anpassningsbar och fullt dokumenterad kvalitetskontrollprocess. Varje steg i vårt översättningsarbetsflöde inkluderar en serie checklistbaserade kvalitetsrevisioner för att säkerställa att översättningen och skrivbordspubliceringen är korrekt. Även våra kunders kvalitetssäkrings- och arbetsflödesprocesser kan enkelt integreras i vårt arbetsflöde.

GPI är certifierad enligt ISO 17100:2015 – Översättningstjänster.

Klicka på e-bokens omslag för att ladda ner handboken för lokalisering av ljud/video

Övriga tjänster:

GPI erbjuder omfattande multimediaöversättningstjänster. GPI har inspelnings- och produktionskapacitet på en mängd olika språk för att hjälpa kunder som behöver flerspråkiga presentationer, utbildnings- och e-learning innehåll, produkt- och tjänstdemonstrationer, spel, företagsreklamfilmer eller valfri kombination av text-, ljud- och videoinnehåll lokaliserat till olika språk. GPI arbetar med slutkunder och/eller interaktiva byråer som producerar svenskspråkig multimedia och tillhandahåller fullständiga inspelnings-, redigerings- och produktionstjänster, eller bara manusöversättning och inspelning med rösttalanger som har målspråket som modersmål.

Additional Resources:

Neoperl-case-study
Case Study

Neoperl

About the Project Neoperl sought to enhance the efficiency of its website translation workflow acros...

Case Study

Terra Solis

About the Project The Terra Solis Dubai website and document localization project consisted of trans...

coveo-case-study
Case Study

Singita

About the Project The Singita website localization project consisted of the translation of select we...