Skip to content

Global digital marknadsföring

Hur översätter GPI ditt globala digitala marknadsföringsinnehåll?

Steg 1: Undersöka målgruppssegmentering

 • Lokaliseringsstrateger för digital marknadsföring

GPI kommer att undersöka målmarknaden och ge rekommendationer för sökord, webbplatsinnehåll, betalda annonser och sociala medieplattformar.

GPI följer en omfattande, anpassningsbar och fullt dokumenterad kvalitetskontrollprocess. Varje steg i vårt översättningsarbetsflöde inkluderar en serie checklistbaserade kvalitetsrevisioner för att säkerställa att översättningen är korrekt. Dina kvalitetssäkrings- och arbetsflödesprocesser kan enkelt integreras i vårt arbetsflöde.

GPI är certifierad enligt ISO 17100:2015 – Översättningstjänster.

Klicka på e-boken nedan för att lära dig mer.

Övriga tjänster:

Steg 2: Analys av sökordslista, undersökning och lokalisering

 • Lokaliseringsstrateger för digital marknadsföring
 • Projektledning
 • Översättare/copywriters

Generera en första rapport för sökordsposition.

 • Inledande rapport för att kontrollera ett företags position på sökmotorernas resultatsidor (SERP).
Utföra sökordsundersökning och utöka listan vid behov.

 • Identifiera den månatliga sökvolymen och konkurrens för varje sökord på målmarknaden.
 • Välja ytterligare villkor för målmarknaden vid behov.
Sökordslokalisering.

 • Sökordslistan kommer att översättas och granskas av en copywriter för att säkerställa att termerna är lokalspecifika för målmarknaden.

GPI följer en omfattande, anpassningsbar och fullt dokumenterad kvalitetskontrollprocess. Varje steg i vårt översättningsarbetsflöde inkluderar en serie checklistbaserade kvalitetsrevisioner för att säkerställa att översättningen är korrekt. Dina kvalitetssäkrings- och arbetsflödesprocesser kan enkelt integreras i vårt arbetsflöde.

GPI är certifierad enligt ISO 17100:2015 – Översättningstjänster.

Klicka på e-bokens omslag för att ladda ner handboken för global digital marknadsföring

Övriga tjänster:

Steg 3: Förslag på optimering av nytt webbplatsinnehåll

 • Lokaliseringsstrateger för digital marknadsföring
 • Lokaliseringsingenjörer

Analysera och rekommendera nytt innehåll.

 • För att säkerställa att webbplatsens innehåll är sökmotoroptimerat kommer GPI att granska källinnehållet och rekommendera eventuella nödvändiga ändringar.

GPI följer en omfattande, anpassningsbar och fullt dokumenterad kvalitetskontrollprocess. Varje steg i vårt översättningsarbetsflöde inkluderar en serie checklistbaserade kvalitetsrevisioner för att säkerställa att översättningen är korrekt. Dina kvalitetssäkrings- och arbetsflödesprocesser kan enkelt integreras i vårt arbetsflöde.

GPI är certifierad enligt ISO 17100:2015 – Översättningstjänster.

Klicka på e-bokens omslag för att ladda ner handboken för global digital marknadsföring

Övriga tjänster:

Steg 4: SEO-utveckling/modifiering för sida och webbplats

 • Lokaliseringsstrateger för digital marknadsföring
 • Lokaliseringsingenjörer
 • Projektledning
 • Översättare/copywriters

Analys av intern länkstruktur.
Skapa sökmotoroptimerad metadata (titel, beskrivning, bild alt-taggar etc.)
Skapa robots.txt.

GPI följer en omfattande, anpassningsbar och fullt dokumenterad kvalitetskontrollprocess. Varje steg i vårt översättningsarbetsflöde inkluderar en serie checklistbaserade kvalitetsrevisioner för att säkerställa att översättningen är korrekt. Dina kvalitetssäkrings- och arbetsflödesprocesser kan enkelt integreras i vårt arbetsflöde.

GPI är certifierad enligt ISO 17100:2015 – Översättningstjänster.

Klicka på e-bokens omslag för att ladda ner handboken för global digital marknadsföring

Övriga tjänster:

Steg 5: Uppgifter för länkbyggande

 • Lokaliseringsstrateger för digital marknadsföring

Utvärdera interna och externa länkar.

Analysera länkbyggnadsstrategi.

Ge rekommendation om eventuella nödvändiga ändringar av strategin för länkbyggning.

GPI följer en omfattande, anpassningsbar och fullt dokumenterad kvalitetskontrollprocess. Varje steg i vårt översättningsarbetsflöde inkluderar en serie checklistbaserade kvalitetsrevisioner för att säkerställa att översättningen är korrekt. Dina kvalitetssäkrings- och arbetsflödesprocesser kan enkelt integreras i vårt arbetsflöde.

GPI är certifierad enligt ISO 17100:2015 – Översättningstjänster.

Klicka på e-bokens omslag för att ladda ner handboken för global digital marknadsföring

Övriga tjänster:

Steg 6: Kampanjplanering och strategi

 • Lokaliseringsstrateger för digital marknadsföring

Granska aktuella SEM/PPC/sociala medier-marknadsföringskampanjer.

 • Definiera mål, målsättningar och nyckeltal.
 • Identifiera målmarknad och språk.
 • Välja sökmotor eller social plattform.
 • Skapa budget och budstrategi.

GPI följer en omfattande, anpassningsbar och fullt dokumenterad kvalitetskontrollprocess. Varje steg i vårt översättningsarbetsflöde inkluderar en serie checklistbaserade kvalitetsrevisioner för att säkerställa att översättningen är korrekt. Dina kvalitetssäkrings- och arbetsflödesprocesser kan enkelt integreras i vårt arbetsflöde.

GPI är certifierad enligt ISO 17100:2015 – Översättningstjänster.

Klicka på e-bokens omslag för att ladda ner handboken för global digital marknadsföring

Övriga tjänster:

Steg 7: Sökordsundersökning och kampanjlokalisering

 • Projektledning
 • Översättare/copywriters

Välja sökord från den lokaliserade sökordslistan.

Annonslokalisering och copywriting för att möta behoven hos målgruppen och sökmotorn eller sociala medieplattformar.

Lokalisering av kampanjens målsida.

GPI följer en omfattande, anpassningsbar och fullt dokumenterad kvalitetskontrollprocess. Varje steg i vårt översättningsarbetsflöde inkluderar en serie checklistbaserade kvalitetsrevisioner för att säkerställa att översättningen är korrekt. Dina kvalitetssäkrings- och arbetsflödesprocesser kan enkelt integreras i vårt arbetsflöde.

GPI är certifierad enligt ISO 17100:2015 – Översättningstjänster.

Klicka på e-bokens omslag för att ladda ner handboken för global digital marknadsföring

Övriga tjänster:

Steg 8: Kampanjuppstart och -hantering

 • Lokaliseringsstrateger för digital marknadsföring

Kampanjhantering

 • Kontinuerliga justeringar av kampanjen för att förbättra resultaten.
 • Omfördela budget baserat på kampanjresultat.
 • Testa nya sökord och annonser.
 • Tillhandahålla rapporter om kampanjanalyser och resultat.

GPI följer en omfattande, anpassningsbar och fullt dokumenterad kvalitetskontrollprocess. Varje steg i vårt översättningsarbetsflöde inkluderar en serie checklistbaserade kvalitetsrevisioner för att säkerställa att översättningen är korrekt. Dina kvalitetssäkrings- och arbetsflödesprocesser kan enkelt integreras i vårt arbetsflöde.

GPI är certifierad enligt ISO 17100:2015 – Översättningstjänster.

Klicka på e-bokens omslag för att ladda ner handboken för global digital marknadsföring

Övriga tjänster:

Steg 9: Urval och skapande av lokala sociala mediekanaler

 • Lokaliseringsstrateger för digital marknadsföring

GPI kommer att granska din nuvarande sociala mediestrategi och ge eventuella rekommendationer beroende på mål och målgrupper.

GPI följer en omfattande, anpassningsbar och fullt dokumenterad kvalitetskontrollprocess. Varje steg i vårt översättningsarbetsflöde inkluderar en serie checklistbaserade kvalitetsrevisioner för att säkerställa att översättningen är korrekt. Dina kvalitetssäkrings- och arbetsflödesprocesser kan enkelt integreras i vårt arbetsflöde.

GPI är certifierad enligt ISO 17100:2015 – Översättningstjänster.

Klicka på e-bokens omslag för att ladda ner handboken för global digital marknadsföring

Övriga tjänster:

Steg 10: Skapande och lokalisering av innehåll på sociala medier

 • Lokaliseringsstrateger för digital marknadsföring
 • Projektledning
 • Översättare/copywriters

Översättning och lokalisering av innehåll på sociala medier över alla plattformar, språk och länder.

GPI följer en omfattande, anpassningsbar och fullt dokumenterad kvalitetskontrollprocess. Varje steg i vårt översättningsarbetsflöde inkluderar en serie checklistbaserade kvalitetsrevisioner för att säkerställa att översättningen är korrekt. Dina kvalitetssäkrings- och arbetsflödesprocesser kan enkelt integreras i vårt arbetsflöde.

GPI är certifierad enligt ISO 17100:2015 – Översättningstjänster.

Klicka på e-bokens omslag för att ladda ner handboken för global digital marknadsföring

Övriga tjänster:

Steg 11: Analys och rapportering: SEO, SEA, sociala mätvärden

 • Lokaliseringsstrateger för digital marknadsföring

Skapande och övervakning av Analytics-konto.

 • Övervakningsanalysrapporter för webbplats, betalda annonser och sociala medier.

GPI följer en omfattande, anpassningsbar och fullt dokumenterad kvalitetskontrollprocess. Varje steg i vårt översättningsarbetsflöde inkluderar en serie checklistbaserade kvalitetsrevisioner för att säkerställa att översättningen är korrekt. Dina kvalitetssäkrings- och arbetsflödesprocesser kan enkelt integreras i vårt arbetsflöde.

GPI är certifierad enligt ISO 17100:2015 – Översättningstjänster.

Klicka på e-bokens omslag för att ladda ner handboken för global digital marknadsföring

Övriga tjänster:

Ska du lansera en flerspråkig webbplats och behöver sökmotoroptimeringstjänster, eller genomför du en e-postmarknadsföringskampanj eller betala-per-klick-kampanj i flera länder där du behöver innehåll och sökordslokalisering eller landsspecifik kampanjhantering? Då kan GPI hjälpa till.

Sökmotoroptimering för flerspråkiga webbplatser eller för specifika lokala språk (land + språk + gränssnittsvarianter) är mer komplext än att översätta sökord till ett målspråk. Idag måste företag arbeta holistiskt med en kombination av ägda, intjänade och köpta digitala medier för att driva trafik till webbplatser med nya språkversioner. Lokalisering av alla medier kräver professionella modersmålstalare som skriver och lokaliserar innehåll för att engagera potentiella kunder.

Oavsett om du arbetar med en traditionell digital marknadsföringsbyrå, eller om du själv är en, kan GPI:s globala digitala marknadsföringsteam fungera som en förlängning av din interna digitala marknadsföringsavdelning för att hjälpa dig att leverera ditt budskap över hela världen.

Additional Resources:

Neoperl-case-study
Case Study

Neoperl

About the Project Neoperl sought to enhance the efficiency of its website translation workflow acros...

Case Study

Terra Solis

About the Project The Terra Solis Dubai website and document localization project consisted of trans...