Skip to content

Programvarulokalisering

Hur översätter GPI din programvara?

Steg 1: Granskning av lokaliseringskit

 • Kontoansvarig
 • Projektledare
 • Desktop publisher
 • Lokaliseringsingenjörer
 • Ingenjörer för internationalisering

Den slutliga uppsättningen källfiler granskas och all information i offerten bekräftas.

Filerna förbereds för att kunna användas med ett arbetsflödesverktyg för översättningsminne och bevara eventuell kod för uppmärkning/formatering. Detta garanterar tids- och kostnadseffektivitet.

GPI följer en omfattande, anpassningsbar och fullt dokumenterad kvalitetskontrollprocess. Varje steg i vårt översättningsarbetsflöde inkluderar en serie checklistbaserade kvalitetsrevisioner för att säkerställa att översättningen är korrekt. Dina kvalitetssäkrings- och arbetsflödesprocesser kan enkelt integreras i vårt arbetsflöde.

Klicka på e-boken nedan för att lära dig mer.

12 steg till framgång för programvaruöversättning

Övriga tjänster:

Steg 2: Igångsättning av projekt

 • Kontoansvarig
 • Projektledare
 • Desktop publisher
 • Lokaliseringsingenjörer
 • Ingenjörer för internationalisering

Igångsättning av projektet inkluderar och bekräftar följande:

 • Projektgruppen
 • Projektschema
 • Projektspecifikationer
 • Arbetsflödeskrav
 • Kommunikationskanaler
 • Granskning och godkännande
 • Granska aktuellt arbetsflöde för webbförfattande och publicering

GPI följer en omfattande, anpassningsbar och fullt dokumenterad kvalitetskontrollprocess. Varje steg i vårt översättningsarbetsflöde inkluderar en serie checklistbaserade kvalitetsrevisioner för att säkerställa att översättningen är korrekt. Dina kvalitetssäkrings- och arbetsflödesprocesser kan enkelt integreras i vårt arbetsflöde.

GPI är certifierad enligt ISO 17100:2015 – Översättningstjänster.

Klicka på e-bokens omslag för att ladda ner handboken för programvarulokalisering

Övriga tjänster:

Steg 3: Ämnesutbildning och forskning

 • Projektledare
 • Ansvariga översättare
 • Redaktörer och copywriters

Ett GPI Globalization Services Team (GST) kommer att granska och studera alla referensmaterial som tillhandahålls, inklusive källfiler, demos och allmän kundinformation.

Dessutom kan det finnas kundspecifik utbildning relaterad till ämnet för applikationen.

GPI följer en omfattande, anpassningsbar och fullt dokumenterad kvalitetskontrollprocess. Varje steg i vårt översättningsarbetsflöde inkluderar en serie checklistbaserade kvalitetsrevisioner för att säkerställa att översättningen är korrekt.

GPI är certifierad enligt ISO 17100:2015 – Översättningstjänster.

Klicka på e-bokens omslag för att ladda ner handboken för programvarulokalisering

Övriga tjänster:

Steg 4: Bedömning av kulturell korrekthet

 • Projektledare
 • Ansvariga översättare
 • Redaktörer och copywriters

Innan översättningen påbörjas så görs en granskning av källdokumentationen för grundläggande kulturell korrekthet och internationaliseringsfrågor.

I detta steg behandlas frågor som användning av lämplig grafik, korrigering av lokala telefonnummer och adresser samt granskning av dokumentationen för eventuell utökning av text i språkversionerna.

GPI följer en omfattande, anpassningsbar och fullt dokumenterad kvalitetskontrollprocess. Varje steg i vårt översättningsarbetsflöde inkluderar en serie checklistbaserade kvalitetsrevisioner för att säkerställa att översättningen är korrekt. Dina kvalitetssäkrings- och arbetsflödesprocesser kan enkelt integreras i vårt arbetsflöde.

GPI är certifierad enligt ISO 17100:2015 – Översättningstjänster.

Klicka på e-bokens omslag för att ladda ner handboken för programvarulokalisering

Övriga tjänster:

Steg 5: Utveckling av ordlistan

 • Projektledare
 • Ansvariga översättare
 • Redaktörer och copywriters

Översättningsteamet utvecklar och underhåller kundspecifika ordlistor som utnyttjar samtliga befintliga kundreferensmaterial, ordlistor och de senaste branschspecifika ordböckerna.

Kunder har möjlighet att granska och godkänna ordlistan.

GPI är certifierad enligt ISO 17100:2015 – Översättningstjänster.

Klicka på e-bokens omslag för att ladda ner handboken för programvarulokalisering

Övriga tjänster:

Steg 6: Översättning, redigering och korrekturläsning

 • Projektledare
 • Ansvariga översättare
 • Redaktörer och copywriters

Översättning utförs av ett grundläggande översättnings-/copywriting-team och redigeras/korrekturläses därefter av ett andra språkligt team.

Alla översättningar slutförs av mänskliga översättare som använder översättningsminnesteknologier som säkerställer en effektiv och konsekvent översättning.

 • Översättningar slutförs av modersmålstalare med ämnesexpertis.
 • Alla översättare är certifierade och har klarat GPI:s stränga test- och acceptansprocess.
 • Copywriters, översättare och redaktörer arbetar i team som följer dokumenterade kvalitetskontrollprocedurer.
 • Kunder får konsekventa översättningar och kostnadsbesparingar genom användning av översättningsminne.

Klicka på e-bokens omslag för att ladda ner handboken för programvarulokalisering

Övriga tjänster:

Steg 7: Lokalisering av all grafik

 • Projektledare
 • Ansvariga översättare
 • Redaktörer och copywriters
 • Desktop publishers
 • Lokaliseringsingenjörer

All inbäddad översättningsbar text som bildbeskrivningar och förklaringar hämtas från grafiken och översätts med hjälp av standardöversättningsarbetsflödet.

Den översatta texten infogas sedan i originalgrafiken och justeras efter behov för att skapa en språklig eller lokaliserad version av grafiken.

Det är viktigt med noggrannhet när det kommer till att utforma användarhandledningssidor och grafik för språk som tar mer plats.

GPI följer en omfattande, anpassningsbar och fullt dokumenterad kvalitetskontrollprocess. Varje steg i vårt översättningsarbetsflöde inkluderar en serie checklistbaserade kvalitetsrevisioner för att säkerställa att översättningen är korrekt. Dina kvalitetssäkrings- och arbetsflödesprocesser kan enkelt integreras i vårt arbetsflöde.

GPI är certifierad enligt ISO 17100:2015 – Översättningstjänster.

Klicka på e-bokens omslag för att ladda ner handboken för programvarulokalisering

Övriga tjänster:

Steg 8: Bygga användargränssnitt (UI)

 • Projektledare
 • Ansvariga översättare
 • Redaktörer och copywriters
 • Desktop publishers
 • Lokaliseringsingenjörer

Användargränssnittet och hjälpfilformaten verifieras för att säkerställa att kod eller taggar har bevarats.

Formatering eller skrivbordspublicering (desktop publishing, DTP) inkluderar formatering av målspråksdokumentationen för att matcha de ursprungliga källdokumenten när det gäller layout, typsnitt, grafik och övergripande design.

Många program innehåller olika multimediakomponenter som kan kräva lokalisering.

Alla dessa multimediakomponenter blir lokaliserade enligt dina specifikationer.

GPI följer en omfattande, anpassningsbar och fullt dokumenterad kvalitetskontrollprocess. Varje steg i vårt översättningsarbetsflöde inkluderar en serie checklistbaserade kvalitetsrevisioner för att säkerställa att översättningen är korrekt. Dina kvalitetssäkrings- och arbetsflödesprocesser kan enkelt integreras i vårt arbetsflöde.

GPI är certifierad enligt ISO 17100:2015 – Översättningstjänster.

Klicka på e-bokens omslag för att ladda ner handboken för programvarulokalisering

Övriga tjänster:

Steg 9: Grundläggande programvarutestning och kvalitetssäkring

 • Projektledare
 • Ansvariga översättare
 • Lokaliseringsingenjörer
 • Ingenjörer för internationalisering
 • Kvalitetssäkrare/testare

GPI tillhandahåller grundläggande kvalitetssäkring av lokalisering som en standardtjänst för alla programvaruprojekt.

Denna kvalitetssäkring kontrollerar språkversionerna av vår programvara för eventuella kosmetiska eller språkliga problem och kommer också att hjälpa till att identifiera grundläggande funktionalitetsproblem.

Vanligtvis är all testning klientdriven och GPI:s experter kan arbeta sida vid sida med dina expertanvändare för att utföra internationalisering (i18n), lokalisering (L10n) och/eller funktionalitet.

Hjälp- och dokumentationskomponenter testas också.

GPI följer en omfattande, anpassningsbar och fullt dokumenterad kvalitetskontrollprocess. Varje steg i vårt översättningsarbetsflöde inkluderar en serie checklistbaserade kvalitetsrevisioner för att säkerställa att översättningen är korrekt. Dina kvalitetssäkrings- och arbetsflödesprocesser kan enkelt integreras i vårt arbetsflöde.

GPI är certifierad enligt ISO 17100:2015 – Översättningstjänster.

Klicka på e-bokens omslag för att ladda ner handboken för programvarulokalisering

Övriga tjänster:

Steg 10: Skapa onlinehjälp och dokumentation

 • Kontoansvarig
 • Projektledare
 • Ansvariga översättare
 • Redaktörer och copywriters
 • Rösttalanger/karaktärer
 • Inspelningsingenjörer
 • Lokaliseringsingenjörer

Identifiera olika programvarufunktioner och generera relaterat hjälpinnehåll för slutanvändare.

Publicera onlinehjälp.

GPI följer en omfattande, anpassningsbar och fullt dokumenterad kvalitetskontrollprocess. Varje steg i vårt översättningsarbetsflöde inkluderar en serie checklistbaserade kvalitetsrevisioner för att säkerställa att översättningen är korrekt. Dina kvalitetssäkrings- och arbetsflödesprocesser kan enkelt integreras i vårt arbetsflöde.

GPI är certifierad enligt ISO 17100:2015 – Översättningstjänster.

Klicka på e-bokens omslag för att ladda ner handboken för programvarulokalisering

Övriga tjänster:

Steg 11: Slutgiltig leverans

 • Projektledare

Efter översättning och verifiering av lokaliserade filer och DTP får du slutliga utkast som matchar källspråksformat och -strukturer till alla målspråksfiler (användargränssnitt , hjälp, dokumentation och grafik).

Kunden får möjlighet att granska och godkänna alla slutliga leveranser för språklig noggrannhet och korrekt design.

GPI följer en omfattande, anpassningsbar och fullt dokumenterad kvalitetskontrollprocess. Varje steg i vårt översättningsarbetsflöde inkluderar en serie checklistbaserade kvalitetsrevisioner för att säkerställa att översättningen är korrekt. Dina kvalitetssäkrings- och arbetsflödesprocesser kan enkelt integreras i vårt arbetsflöde.

GPI är certifierad enligt ISO 17100:2015 – Översättningstjänster.

Klicka på e-bokens omslag för att ladda ner handboken för programvarulokalisering

Övriga tjänster:

Steg 12: Slutliga redigeringar och arkivering av filer

 • Projektledare
 • Ansvariga översättare
 • Lokaliseringsingenjörer

Du lämnar eventuella slutkommentarer om översättningen och formateringen.

Kommentarer inkorporeras och slutdokument tas fram och levereras på nytt.

GPI säkerställer att dina översättningsminnen och ordlistor uppdateras med eventuella slutliga språkliga ändringar och att den slutliga projektmappen, inklusive alla källfiler, lagras säkert för eventuella framtida revisioner.

GPI följer en omfattande, anpassningsbar och fullt dokumenterad kvalitetskontrollprocess. Varje steg i vårt översättningsarbetsflöde inkluderar en serie checklistbaserade kvalitetsrevisioner för att säkerställa att översättningen är korrekt. Dina kvalitetssäkrings- och arbetsflödesprocesser kan enkelt integreras i vårt arbetsflöde.

GPI är certifierad enligt ISO 17100:2015 – Översättningstjänster.

Klicka på e-bokens omslag för att ladda ner handboken för programvarulokalisering

Övriga tjänster:

GPI tillhandahåller programvarulokaliseringstjänster (även känd som "programvaruöversättning") för företag som vill utveckla flerspråkiga versioner av sina programvaruapplikationer. Oavsett om det handlar om att lokalisera en mobilapplikation till arabiska och förenklad kinesiska eller att lokalisera komplexa säkerhetsapplikationer till spanska, så arbetar GPI tillsammans med dig och dina utvecklingsteam för att lokalisera, testa och publicera språkversioner av din programvara.

Fördelar med programvarulokalisering:

 • Komplett rådgivning inom internationalisering (i18n) och lokalisering (L10n)
 • Lokalisering av användargränssnitt, onlinehjälp och tryckt dokumentation
 • Omfattande och anpassningsbar kvalitetskontroll och testning
 • Användning av översättningsminnesteknologier för konsekvens och kostnadsbesparingar
 • Kunddrivna utvecklingsarbetsflöden
 • Kundgranskning och godkännandemöjligheter i viktiga skeden

Additional Resources:

Neoperl-case-study
Case Study

Neoperl

About the Project Neoperl sought to enhance the efficiency of its website translation workflow acros...

Case Study

Terra Solis

About the Project The Terra Solis Dubai website and document localization project consisted of trans...

coveo-case-study
Case Study

Singita

About the Project The Singita website localization project consisted of the translation of select we...